Φιλικοί Αγώνες με τον Ρητορικό Όμιλο του Πρότυπου ΓΕΛ Αναβρύτων

Φιλικοί Αγώνες με τον Ρητορικό Όμιλο του Πρότυπου ΓΕΛ Αναβρύτων

Δράσεις του Ομίλου Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Με ιδιαίτερη χαρά ο Όμιλος Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας της Σχολής μας υποδέχθηκε στο σχολείο μας τη Δευτέρα, 04.03.2024 τον αντίστοιχο Όμιλο Επιχειρηματολογίας του Πρότυπου Λυκείου Αναβρύτων, ώστε να διεξαχθούν φιλικοί αγώνες ρητορικής τέχνης στους διττούς λόγους μεταξύ των Ομίλων των δύο σχολείων.  

Τα παιδιά των Ομίλων και των δύο σχολείων γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν με διάθεση, ήθος και ευγένεια, διατυπώνοντας επιχειρήματα υπέρ ή κατά της θέσης που κλήθηκαν να υπερασπιστούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι δύο αγώνες, οι οποίοι έγιναν παράλληλα, με θέματα: «Η μετανάστευση έχει κυρίως θετικές συνέπειες στην κοινωνία μας» και «Πρέπει να διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναλυτικά η ιστορία όλων των ευρωπαϊκών χωρών». Μάλιστα ο δεύτερος αγώνας διεξήχθη μεταξύ των μαθητών/ -τριών της 9ης τάξης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και των μαθητών/ -τριών της 10ης τάξης του Λυκείου Αναβρύτων.

Και στους δύο αγώνες συμμετείχαν ενεργά στην κριτική επιτροπή εκτός από τους εκπαιδευτές- καθηγητές και οι μαθητές/-τριες των δύο σχολείων, με ιδιαιτέρως εύστοχα και καίρια σχόλια, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο την κριτική τους σκέψη, την παρατηρητικότητά τους και την δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης.

Αντιστοίχως ο Όμιλος Επιχειρηματολογίας της Σχολής μας, αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση, είχε επισκεφθεί την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 το Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων, προκειμένου να διεξαχθούν φιλικοί αγώνες μεταξύ των Ομίλων τριών σχολείων: της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, του Πρότυπου Λυκείου Αναβρύτων και της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι συναντήσεις αυτές καλλιεργούν όχι μόνο τον ορθό λόγο και την κριτική σκέψη των μαθητών/ -τριών μας αλλά κυρίως πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων, συσφίγγουν τις σχέσεις τους και μέσα από τη γόνιμη συνεργασία τα παιδιά αποκτούν γνώσεις, προβληματίζονται, ενώ εξελίσσουν και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, αντιλαμβανόμενα ότι το σχολικό περιβάλλον είναι ανοικτό στις προκλήσεις της κοινωνίας.

Τα παιδιά από το Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων συνόδευσε η κυρία Δημοπούλου Βαρβάρα, υπεύθυνη του Ομίλου Ρητορικής του σχολείου και η  κυρία Χριστίνα Σιδέρη, τις οποίες και ευχαριστούμε θερμότατα για τη μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία.

Media gallery