Συχνές ερωτήσεις

Είναι η DSA ένα συνηθισμένο ελληνικό σχολείο;

Σίγουρα, όχι! Η DSA είναι ένα «Άριστο Γερμανικό Σχολείο του Εξωτερικού» που ακολουθεί τη δομή, το πρόγραμμα σπουδών και προσφέρει το απολυτήριο (Deutsches Internationales Abitur – DIA) που ορίζουν οι γερμανικές Αρχές με ιδιαίτερη, όμως, έμφαση σε περιεχόμενα ελληνικού προσανατολισμού. Η DSA παρέχει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο στέφεται ήδη με μεγάλη επιτυχία.

Γιατί τα δίδακτρα είναι σχετικά χαμηλά;

Η DSA υποστηρίζεται από το γερμανικό κράτος με οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό καθιστά τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Σχολής μας ιδιαίτερα ελκυστικές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική ενότητα.

Φοβάμαι, μήπως στο μέλλον κάποια οικονομική δυσπραγία μού ανατρέψει τον προγραμματισμό σχετικά με τη φοίτηση του παιδιού μου.

Για τέτοιες περιπτώσεις η Σχολή έχει μεριμνήσει και προσφέρει τη δυνατότητα για έκπτωση στα δίδακτρα. Οι σχετικές αιτήσεις για έκπτωση διδάκτρων αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της DSA. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, αφού συνυπολογιστούν, κυρίως, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η οικογενειακή κατάσταση, οι απρόβλεπτοι και άλλοι παράγοντες. Κατά την πρώτη χρονιά φοίτησης στη Σχολή μας δεν μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση στα δίδακτρα. Στους μαθητές του Προνηπιακού και Νηπιακού τμήματος δεν μπορεί, επίσης, να χορηγηθεί έκπτωση στα δίδακτρα. Επίσης, η φοίτηση στο Προνηπιακό και Νηπιακό τμήμα δεν προσμετράται στα έτη φοίτησης της Σχολής.

Θα μπορεί να το δώσει το παιδί μου Πανελλαδικές Εξετάσεις, εάν θελήσει να σπουδάσει στην Ελλάδα;

Και βέβαια, ναι! Το απολυτήριο DIA είναι ένας κρατικός ευρωπαϊκός τίτλος σπουδών, ο οποίος για το ελληνικό κράτος θεωρείται αντίστοιχος και ισότιμος με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου, οι τελειόφοιτοί μας δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σε τι διαφέρει η Γερμανική Σχολή Αθηνών από τα άλλα γερμανόφωνα σχολεία στην Αθήνα;

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών είναι το επίσημο σχολείο του γερμανικού κράτους και ανήκει στο δίκτυο των 140 γερμανικών σχολείων της αλλοδαπής. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, αλλά διοικείται από το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Επίσης, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η Γερμανική Σχολή Αθηνών, ως ξένο σχολείο, δεν ακολουθεί το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και πάρα πολλά μαθήματα διδάσκονται στη γερμανική γλώσσα. Τα περισσότερα γερμανόφωνα σχολεία στην Αθήνα προσφέρουν ενισχυμένη διδασκαλία του μαθήματος των Γερμανικών. Οι μαθήτριες και οι μαθητές της DSA διδάσκονται μαθήματα, όπως Μαθηματικά, Θετικές Επιστήμες, Μουσική, Καλλιτεχνικά και άλλα στη γερμανική γλώσσα. Διαφέρει, λοιπόν, τόσο ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και ως προς το πρόγραμμα σπουδών και τη γλώσσα διδασκαλίας πολλών μαθημάτων.

Μπορεί το παιδί μου να ξεκινήσει τη φοίτησή του στο σχολείο σας και πριν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές του να μετεγγραφεί σε άλλο σχολείο της ελληνικής επικράτειας;

Βεβαίως και μπορεί! Μετά από θεώρηση του ελέγχου προαγωγής από την αρμόδια διεύθυνση του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, το παιδί σας μπορεί να μετεγγραφεί σε οποιοδήποτε σχολείο της ελληνικής επικράτειας επιθυμείτε. Να λάβετε, όμως, υπόψη σας ότι η ύλη, την οποία θα έχει διδαχθεί, δεν θα ταυτίζεται με την ύλη ενός ελληνικού σχολείου, καθώς η DSA ακολουθεί το γερμανικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με επιπλέον ύλη ελληνικού ενδιαφέροντος.

Εκτός από το μάθημα πώς αλλιώς μπορεί να καλλιεργήσει το παιδί μου τα ενδιαφέροντά του στο σχολείο σας;

Οι ποικίλοι Όμιλοι Εργασίας, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (αθλητικών, επιστημονικών, καλλιτεχνικών, μουσικών, ρητορικής), παράλληλα με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε στο σχολείο, τις συνέργειές μας με διάφορους φορείς, τις πολυήμερες εκδρομές, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες πολλές δράσεις δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά μας να αναπτύξουν πολυσχιδείς δεξιότητες.

Για ποιο λόγο δίνει το σχολείο σας τόσο μεγάλη έμφαση σε δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό;

Οι διεθνείς εμπειρίες μέσω συναντήσεων, συνεργασιών, συνεδρίων, ανταλλαγών και διαμονής στο εξωτερικό διαμορφώνουν τη ζωή των νέων και αλλάζουν τις προοπτικές τους. Προάγουν την αυτοπεποίθηση, την ικανότητα ομαδικής εργασίας, το άνοιγμα στον κόσμο και τις γλωσσικές δεξιότητες και βοηθούν τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Ως εκ τούτου, προσφέρουμε στους μαθητές μας την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο σχολικών συμπράξεων, κοινών προγραμμάτων, συνεδρίων και προγραμμάτων ανταλλαγής.

Στο σπίτι δεν μιλάμε γερμανικά. Θα μπορέσει το παιδί μας να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου σας;

Το βασικό δεν είναι να μιλάνε οι γονείς, αλλά τα παιδιά γερμανικά!

Ως εκ τούτου, αν επιθυμείτε να ενταχθεί το παιδί σας στο σχολείο μας σε τμήμα της προσχολικής αγωγής ή του Δημοτικού, τότε θα αποτελέσει πρόβλημα να μην μιλά κανείς γονιός στο σπίτι τη γερμανική γλώσσα. Για ένα παιδί, όμως, που εισάγεται στο προφίλ Ε στην 7η τάξη της DSA, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάποιος από τους γονείς του τη γερμανική γλώσσα.

Και αυτό συμβαίνει, γιατί το παιδί έχει αποκτήσει πια υψηλή γλωσσική επάρκεια και μπορεί να συνεννοηθεί απευθείας με τους γερμανόφωνους εκπαιδευτικούς και να ζητήσει βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνει κάτι. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ενημερώσεις, τις οποίες λαμβάνουν οι γονείς από το σχολείο (επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα) είναι και στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα.