Προνηπιακό/ Νηπιακό τμήμα

Προνηπιακό/ Νηπιακό τμήμα

Bασικό πρόγραμμα, από 08:00 έως 14:25: 5.880,--  €

Στο προαναφερόμενο ποσό των 5.880,-- € περιλαμβάνονται:

 • καθαρά δίδακτρα: 5.690,-- €
 • τέλη εγγραφής: 100,-- €
 • έξοδα σχολικής δραστηριότητας: 50,-- €
 • ασφάλεια ατυχημάτων: 30,-- €
 • υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της DSA 10,-- €

 

Με δημιουργικό παιχνίδι και φύλαξη από 14:30, από 08:00 έως 16:00: 6.130,--  €

Στο προαναφερόμενο ποσό των 6.130,-- € περιλαμβάνονται:

 • καθαρά δίδακτρα: 5.690,-- €
 • δημιουργικό παιχνίδι και φύλαξη: 250,-- €
 • τέλη εγγραφής: 100,-- €
 • έξοδα σχολικής δραστηριότητας: 50,-- €
 • ασφάλεια ατυχημάτων: 30,-- €
 • υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της DSA 10,-- €

Τάξεις 1η έως 6η

Τάξεις 1η έως 6η

Bασικό πρόγραμμα, από 08:00 έως 14:25: 5.645,-- €

Στο προαναφερόμενο ποσό των 5.645,-€ περιλαμβάνονται:

 • καθαρά δίδακτρα: 5.445,-- €
 • τέλη εγγραφής: 100,--€
 • έξοδα σχολικής δραστηριότητας: 60,-- €
 • ασφάλεια ατυχημάτων: 30,-- €
 • υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της DSA 10,-- €

Τάξεις 7η έως 12η

Τάξεις 7η έως 12η

Μάθημα βάσει ωρολογίου προγράμματος: 5.645,-- €

Στο προαναφερόμενο ποσό των 5.645,-€ περιλαμβάνονται:

 • καθαρά δίδακτρα: 5.445,-- €
 • τέλη εγγραφής: 100,--€
 • έξοδα σχολικής δραστηριότητας: 60,-- €
 • ασφάλεια ατυχημάτων: 30,-- €
 • υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της DSA 10,-- €

Σε περίπτωση αποχώρησης από τη Σχολή και επανεγγραφής του μαθητή/της μαθήτριας μέσα σε διάστημα τριών σχολικών ετών δεν απαιτείται εκ νέου η καταβολή του εφάπαξ ποσού πρώτης εγγραφής. Για επανεγγραφή μετά από τέσσερα σχολικά έτη καταβάλλεται το μισό ποσό του εφάπαξ ποσού πρώτης εγγραφής. Για περισσότερα από τέσσερα σχολικά έτη απαιτείται η εκ νέου καταβολή του εφάπαξ ποσού πρώτης εγγραφής.

Βάσει του Φ.Ε.Κ. 834/22.10.2012 τεύχος Β, που περιλαμβάνει την Π.Ο.Λ. 1195 και συγκεκριμένα το άρθρο 3 σχετικά με τις υποχρεώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων είμαστε υποχρεωμένοι να αποστείλουμε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ΑΦΜ του οικονομικού προς τη Σχολή υπόχρεου
 • Το ποσό των καταβληθέντων διδάκτρων και αμοιβών για πρόσθετες παροχές.

Χρήσιμα έγγραφα

PDF

Δόσεις πληρωμής για το σχολικό έτος 2024/2025, τάξεις 1-12

αποθήκευση

PDF

Δόσεις πληρωμής για το σχολικό έτος 2024/2025, Προνηπιακό/ Νηπιακό τμήμα (βασικό πρόγραμμα)

αποθήκευση

PDF

Δόσεις πληρωμής για το σχολικό έτος 2024/2025 (βασικό πρόγραμμα με δημιουργικό παιχνίδι και φύλαξη)

αποθήκευση