Συχνές ερωτήσεις

Πότε μπορώ να εγγράψω το παιδί μου στο Προνηπιακό Τμήμα;

Η κύρια περίοδος εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος είναι από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο.

Μπορώ να εγγράψω το παιδί μου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους;

Τα νέα παιδιά ξεκινούν το σχολείο τον Σεπτέμβριο. Εάν μετακομίζετε από χώρα του εξωτερικού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως, ώστε να συζητήσουμε μαζί την περίπτωση αυτή.

Από ποια ηλικία μπορεί το παιδί μου να φοιτήσει στο Προνηπιακό Τμήμα;

Στο Προνηπιακό Τμήμα δεχόμαστε παιδιά από την ηλικία των 3 ετών. Το παιδί σας μπορεί να γίνει δεκτό σε εμάς -για το νέο σχολικό έτος- το έτος κατά το οποίο γίνεται τριών ετών. Το παιδί σας θα πρέπει, επίσης, να βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης κατά το οποίο δεν χρειάζεται πάνα κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί να ολοκληρώνει τη διαδικασία του φαγητού μόνο του.

Πόσα γερμανικά πρέπει να γνωρίζει ήδη το παιδί μου;

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας η οποία αντιστοιχεί στην ηλικία του παιδιού σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή. Εάν το παιδί σας είναι τριών ετών, δεν χρειάζεται ακόμη να γνωρίζει γερμανικά. Στην ηλικία των τεσσάρων ετών πρέπει να κατανοεί ήδη τη γερμανική γλώσσα και στην ηλικία των πέντε ετών πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί καλά στα γερμανικά.

Η καλή έως πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω εισαγωγή στο Δημοτικό.

Τι πρέπει να μπορεί να κάνει το παιδί μου;

Το παιδί σας θα πρέπει να είναι αρκετά ανεπτυγμένο, ώστε να μην χρειάζεται πάνα κατά τη διάρκεια της ημέρας και να είναι ήδη σε θέση να ολοκληρώνει τη διαδικασία του φαγητού μόνο του.

Χρειάζεται το παιδί μου να έχει γερμανικό διαβατήριο;

Όχι, το Προνηπιακό και το Νηπιακό Τμήμα είναι ανοικτά σε παιδιά όλων των εθνικοτήτων.

Πρέπει οι γονείς να μιλούν γερμανικά;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να μιλάτε γερμανικά στο σπίτι. Παρόλα αυτά, είναι χρήσιμο οι γονείς να υποστηρίζουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού (με την εκμάθηση της γλώσσας από τους ίδιους ή με την επαφή με τον γερμανικό πολιτισμό, γερμανικά βιβλία κ.λπ.). Τα παιδιά, τα οποία έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν στα γερμανικά εκτός σχολείου, επιτυγχάνουν ευχέρεια στην ομιλία τους πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του Προνηπιακού και του Νηπιακού Τμήματος;

Οι ώρες λειτουργίας μας είναι από τις 7:30 έως τις 16:00. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

07:30 – 08:00: Ώρα προσέλευσης και πρωινή φύλαξη

08:00 – 14:25: Βασικό πρόγραμμα

14:25 – 16:00: Φύλαξη – δημιουργικό παιχνίδι (υπό την προϋπόθεση ότι τα παιδιά έχουν δηλωθεί για το δημιουργικό παιχνίδι)

Η ώρα προσέλευσης για τα παιδιά του Προνηπιακού Τμήματος είναι το αργότερο μέχρι τις 08:45 ενώ τα παιδιά του Νηπιακού Τμήματος θα πρέπει να έχουν προσέλθει στον σχολικό χώρο έως τις 08:15. Το Προνηπιακό και Νηπιακό Τμήμα ακολουθεί στο πρόγραμμά του τις επίσημες αργίες, όπως αυτές προβλέπονται και καθορίζονται από τον σχετικό κανονισμό της Σχολής.