Χρήσιμα έγγραφα

PDF

Κανονισμοί της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

αποθήκευση

PDF

Διακοπές και αργίες 2023/24

αποθήκευση

PDF

Διακοπές και αργίες 2024/25

αποθήκευση

PDF

Διακοπές και αργίες 2025/26

αποθήκευση

περισσότερα αρχεία

PDF

Λίστα βιβλίων για το σχολικό έτος 2024/25, τάξεις 1-12 (εκτός 10ης τάξης)

αποθήκευση

PDF

Έντυπο εγγραφής στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

αποθήκευση

PDF

Δήλωση συγκατάθεσης για τη χρήση προσωπικών δεδομένων

αποθήκευση

PDF

Όμιλοι Εργασίας κατά το σχολικό έτος 2023/24 (τάξεις 1-4)

αποθήκευση

PDF

Όμιλοι Εργασίας κατά το σχολικό έτος 2023/24 (τάξεις 5-12)

αποθήκευση

PDF

Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της DSA

αποθήκευση

PDF

Συνεργασία με Filotas Travel, σχολ. έτη 2023-24 και 2024-25

αποθήκευση

PDF

Δρομολόγια των πούλμαν (Filotas Travel)

αποθήκευση