Χρήσιμα έγγραφα

PDF

Εσωτερικός κανονισμός της DSA

αποθήκευση

PDF

Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού

αποθήκευση

PDF

Διακοπές και αργίες 2023/24

αποθήκευση

PDF

Διακοπές και αργίες 2024/25

αποθήκευση

περισσότερα αρχεία

PDF

Διακοπές και αργίες 2025/26

αποθήκευση

PDF

Έντυπο εγγραφής στη DSA

αποθήκευση

PDF

Δήλωση συγκατάθεσης για τη χρήση προσωπικών δεδομένων

αποθήκευση

PDF

Όμιλοι Εργασίας κατά το σχολικό έτος 2023/24 (τάξεις 5-12)

αποθήκευση

PDF

Όμιλοι Εργασίας κατά το σχολικό έτος 2023/24 (τάξεις 1-4)

αποθήκευση

PDF

Εποικοδομητική διαχείριση περιστατικών, συγκρούσεων και παραπόνων στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

αποθήκευση

PDF

Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της DSA

αποθήκευση

PDF

Λίστα βιβλίων για το σχολικό έτος 2023/24, τάξεις 1-12

αποθήκευση