Πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών ενός εκπαιδευτικού

Ένας βασικός λόγος, για να κάνει ένας εκπαιδευτικός πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών του, είναι η αλλαγή της οπτικής του∙ συγκεκριμένα περνά από την οπτική του μαθητευόμενου σε αυτήν του εκπαιδευτικού. Σημαντικό βήμα στην κατάρτισή του είναι να μάθει να βλέπει το σχολείο μέσα από τα «μάτια του καθηγητή» και να υιοθετήσει συμπεριφορά εκπαιδευτικού. Κατά βάση πρόκειται για ένα διπλό άλμα: από τη μονοδιάστατη και ξεκάθαρη οπτική του μαθητή στον πολύπτυχο ρόλο του εκπαιδευτικού, αλλά και από τις σπουδές στην πράξη, από το μάθημα στην εκπαίδευση και τον συγκερασμό των προσδοκιών μαθητών, γονέων, (μελλοντικών) συναδέλφων και της σχολικής διεύθυνσης.

Μέσω της πρακτικής άσκησης βιώνει κανείς τη σχολική καθημερινότητα του Προνηπιακού και Νηπιακού Τμήματος, του Δημοτικού και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των διαφορετικών μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται σε κάθε βαθμίδα. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι και οι φοιτητές μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των καθηκόντων του νηπιαγωγού και του εκπαιδευτικού. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την πρακτική άσκηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στόχος είναι να προβεί ο ασκούμενος στον δικό του σχεδιασμό μαθήματος και στη δοκιμαστική διδασκαλία μετά από μια περίοδο παρακολούθησης του μαθήματος. Η πρακτική άσκηση θα πρέπει επίσης να παρέχει στους ασκούμενους πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον είναι κατάλληλοι για το επάγγελμα που επιθυμούν να ασκήσουν. Οι συζητήσεις με τον εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος για όσους κάνουν πρακτική άσκηση δίνουν αφορμή για προβληματισμό σε σχέση με την ικανότητα και την κλίση για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και παρέχουν συμβουλές για το θέμα αυτό.

Η DSA έχει συνάψει συμφωνία για την πρακτική άσκηση με το Πανεπιστήμιο του Potsdam.

Ο κανονισμός σχετικά με τον αριθμό και τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο των σπουδών, διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα (και το ομοσπονδιακό κρατίδιο), στην οποία φοιτά ο ασκούμενος φοιτητής.

Γενικές πληροφορίες και διαδικασία υποβολής αίτησης

Θα χαρούμε να λάβουμε την αίτησή σας για μια θέση πρακτικής άσκησης, εάν έχετε το ακόλουθο προφίλ:

 • Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή κατάρτισης εκπαιδευτικών με έμφαση στη βαθμίδα του Δημοτικού ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -κατά προτίμηση σε προχωρημένο στάδιο σπουδών- και με εμπειρία στο εξωτερικό.
 • Για την πρακτική άσκηση στο Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα θα πρέπει να είστε σε διαδικασία κατάρτισης με στόχο το επάγγελμα του νηπιαγωγού ή να φοιτάτε σε Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Εκπαίδευσης ή παρόμοιο τμήμα Ανώτατης Σχολής.
 • Θετική διάθεση, όρεξη για απόδοση και ενθουσιασμός.

 

Θα χαρούμε να λάβουμε την αίτησή σας, εάν θέλετε:

 • να παρακολουθήσετε ως επισκέπτης το μάθημα και να προετοιμάσετε και να διεξάγετε δικό σας μάθημα,
 • να συμβάλλετε ενεργά με τις ιδέες σας,
 • να συνεργαστείτε με όλες τις ομάδες που συνδιαμορφώνουν τη σχολική καθημερινότητα,
 • να προετοιμαστείτε, πριν από την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης, για τους τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη Σχολή μας, όπως είναι η διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένης ή μητρικής γλώσσας (DaF/DaM) και η ολοκληρωμένη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας (DFU), έχοντας ήδη πρώτες σχετικές εμπειρίες ή γνώσεις,
 • να υποστηρίξετε εξωσχολικές δραστηριότητες,
 • να συμμετάσχετε στη σχολική ζωή.

 

Κατά τον προγραμματισμό σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η δική μας σχολική χρονιά ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται χωρίς αμοιβή. Οι ασκούμενοι πρέπει να φέρουν την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ως απόδειξη ασφάλισης. Επιπλέον, στην αρχή της πρακτικής άσκησης υπογράφεται μια δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Η αίτησή σας πρέπει να περιέχει τα εξής:

 • Μια συνοδευτική επιστολή (motivation letter)στην οποία να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να κάνετε την πρακτική σας άσκηση στη DSA.
 • Το βιογραφικό σας σε μορφή πίνακα.
 • Μια συνοπτική παρουσίαση της εκπαίδευσης και των μαθημάτων τα οποία έχετε ολοκληρώσει μέχρι σήμερα.
 • Τον τύπο και τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, καθώς και τη λίστα απαιτήσεων για την πρακτική σας/ ομαδική πρακτική άσκηση (διαφέρουν ανάλογα με το Ομοσπονδιακό κρατίδιο και το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα).
 • Πληροφορίες για τον αριθμό των διδακτικών ωρών, τις οποίες σύμφωνα με τον κανονισμό πρακτικής άσκησης πρέπει να διδάξετε ή να παρακολουθήσετε ως επισκέπτης κατά τη διάρκεια της περιόδου που επιθυμείτε να κάνετε την πρακτική σας (να επισυναφθεί ο κανονισμός πρακτικής άσκησης).
 • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, για να σας ενημερώσουμε γρήγορα και αξιόπιστα σε περίπτωση που η αίτησή σας γίνει αποδεκτή.
 • Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης στο Προνηπιακό ή Νηπιακό Τμήμα, να αναφερθεί επίσης εάν προβλέπεται επίσκεψη από την σχολή σας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

Διάρκεια πρακτικής άσκησης

 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: τουλάχιστον 6 εβδομάδες (δεν υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης προσανατολισμού).
 • Δημοτικό: τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
 • Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα: τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

Οι νέοι ασκούμενοι λαμβάνουν οδηγίες από τον επόπτη ή/ και τους μέντορες πρακτικής άσκησης, οι οποίοι τους υποστηρίζουν συμβουλευτικά και τους καθοδηγούν καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, στους ασκούμενους παρέχεται βοήθεια και για εξωσχολικά θέματα, όπως είναι η αναζήτηση διαμερίσματος.

 

Πρακτική άσκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εκτός από το «πρακτικό εξάμηνο», στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διατίθεται μόνο μία επιπλέον θέση πρακτικής ανά εξάμηνο.

Έναρξη πρακτικής άσκησης:

1ο εξάμηνο (έναρξη πρακτικής άσκησης πάντα 01.10.)

2ο εξάμηνο (έναρξη πρακτικής άσκησης πάντα 01.03.)

Εάν θέλετε να κάνετε την πρακτική σας άσκηση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στην κα Στ. Μάρκου (markou@dsathen.gr).

 

Πρακτική άσκηση στο Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα και το Δημοτικό

Η διεύθυνση του Προνηπιακού/ Νηπιακού Τμήματος και του Δημοτικού είναι υπεύθυνες για την κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης στο Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα και το Δημοτικό αντίστοιχα και για την παρακολούθηση των ασκούμενων (καθοδήγηση, συντονισμός, κατανομή σε ομάδες και τάξεις, υποστήριξη, αξιολόγηση και βοήθεια στην εύρεση στέγης, εάν αυτό απαιτείται).

Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας για μια θέση πρακτικής άσκησης στο Δημοτικό στην αναπληρώτρια Διευθύντρια του Δημοτικού κα Σ. Καλογεράκη (kalogeraki@dsathen.gr).

Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας για μια θέση πρακτικής άσκησης στο Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα στην κα A. Reisinger (reisinger@dsathen.gr).

 

Πρακτική άσκηση στη βιβλιοθήκη της DSA

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης μας κ. J. Müller (mueller.j@dsathen.gr).

Ανακαλύψτε τις δυνατότητές σας ως εθελοντής στη DSA

Ο εθελοντισμός ενεργοποιεί μαθησιακές διαδικασίες και δίνει στους εθελοντές μια προοπτική. Ως σχολείο, το βασικό μας μέλημα είναι να δώσουμε σε νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να εξελιχθούν, να ωριμάσουν και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Θέλουμε να δώσουμε σε εθελοντές τον χρόνο και τον χώρο να εξελιχθούν ως άνθρωποι και προσωπικότητες και να ενισχύσουν τις δεξιότητες τις οποίες χρειάζονται οι νέοι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Κάθε χρόνο η DSA προσφέρει ορισμένες θέσεις για εθελοντές. Η εθελοντική απασχόληση στη DSA διαρκεί κατά κανόνα 10-11 μήνες και λαμβάνει χώρα το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου με 30 Ιουνίου/ 15 Ιουλίου.

 

Διεθνής Εθελοντική Υπηρεσία για τη Νεολαία

Η Διεθνής Εθελοντική Υπηρεσία για τη Νεολαία (IJFD) είναι μια υπηρεσία εθελοντών του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας που δίνει σε νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικό έργο στο εξωτερικό, συλλέγοντας με αυτόν τον τρόπο διαπολιτισμικές, κοινωνικοπολιτικές και προσωπικές εμπειρίες σε έναν άλλο πολιτισμό.

Οι αιτήσεις για εθελοντική υπηρεσία στη DSA μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω των οργανώσεων που αναφέρονται παρακάτω!

 

Η DSA συνεργάζεται αυτήν την περίοδο με δυο φορείς:

Πρόγραμμα προσφοράς εθελοντικής εργασίας «kulturweit»

Η Διεθνής Εθελοντική Υπηρεσία της γερμανικής επιτροπής της UNESCO προσφέρει σε ανθρώπους 18 έως 26 ετών τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν για έξι ή δώδεκα μήνες στην εξωτερική πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική. Πολλοί εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος «kulturweit» έχουν τοποθετηθεί σε γερμανικά σχολεία του εξωτερικού όπως είναι η DSA, όπου εκτός από ιδέες για ομάδες εργασίας, αθλητικές και πολιτισμικές δραστηριότητες, συνεισφέρουν κυρίως με τη γερμανική γλώσσα και με πληροφορίες για τη Γερμανία από «πρώτο χέρι».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον εξής σύνδεσμο: kulturweit.de

 

DRK FreiWerk GmbH – Agentur für gute Taten

Ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός είναι η μεγαλύτερη οργάνωση εθελοντικών υπηρεσιών στη Γερμανία. Ως μέρος του διεθνούς κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός έχει παγκόσμια παρουσία και πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό. Αυτό διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της ΔΥΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον εξής σύνδεσμο: DRK FreiWerk Freiwilligendienste

 

Αντικείμενο εργασίας

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών αναζητά ενθουσιώδεις εθελοντές, για να συνεισφέρουν σε τομείς, όπως για παράδειγμα:

 • Συμμετοχή στην επίβλεψη των απογευματινών δραστηριοτήτων στο Δημοτικό, το Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα ή/ και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Υποστήριξη στην απογευματινή μελέτη.
 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Διεξαγωγή δημιουργικών και αθλητικών δράσεων, παιχνίδι.
 • Υποστήριξη των παιδαγωγικών θεματικών ημερών.
 • Υποστήριξη των δραστηριοτήτων στη σχολική βιβλιοθήκη (σχολικό blog, podcasts, παιχνίδια, κύκλος ανάγνωσης, κ.λπ.).
 • Προετοιμασία και συμμετοχή στο summer camp και τα «καλοκαιρινά παιχνίδια».
 • Υποστήριξη ομάδων εργασίας και δράσεων συνάντησης και παροχής βοήθειας.
 • Προετοιμασία σχολικών εορτών, για παράδειγμα της καλοκαιρινής γιορτής, της ημέρας ενημέρωσης κ.λπ..
 • Υποστήριξη της θεατρικής και της καλλιτεχνικής ομάδας εργασίας, της γερμανικής και της ελληνικής θεατρικής ομάδας σε Προνηπιακό Τμήμα, Δημοτικό, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των μουσικών δράσεων, της χορωδίας, της ορχήστρας κ.λπ..
 • Συμμετοχή και υποστήριξη των αθλητικών ομάδων εργασίας, του DSA-Running Team, της ανταλλαγής με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης (βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμπι).
 • Δημιουργία ίδιων δράσεων.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπηρεσία σας ως εθελοντής;

 • Αγάπη για την εργασία με παιδιά.
 • Εξωστρεφής και ανοιχτή προσωπικότητα.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Αντοχή.
 • Απλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Η εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα θεωρείται πλεονέκτημα, δεν αποτελεί όμως προϋπόθεση.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο -εντός των σχετικών προθεσμιών- μέσω των οργανώσεων «kulturweit» ή «DRK FreiWerk GmbH». 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την εθελοντική εργασία στη DSA μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. J. Koslowsky: koslowsky@dsathen.gr