Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας

Ι. Γενική εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς.

Όπως κάθε οργανισμός, είναι απαραίτητο και για εμάς να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσένα, για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σου αλλά και για λόγους λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό της, να σε ενημερώσει για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, τι κάνουμε με αυτά, πως τα φροντίζουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, τις επιλογές που έχεις, αναφορικά με την επεξεργασία τους και φυσικά για τα δικαιώματα σου. Να είσαι βέβαιος/η ότι θα χειριζόμαστε τις πληροφορίες αυτές πάντοτε με κατάλληλο τρόπο και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι όροι «Γερμανική Σχολή», «Σχολή», «εμείς», «εμάς», «δικό μας»  αναφέρονται στον οργανισμό με την επωνυμία Σύλλoγoς Γερμαvικής Σχoλής Αθηvώv (Deutschen Schule Athen - Deutscher Schulverein Athen), με  τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, τ.κ. 15123, Μαρoύσι, Αττικής, Ελλάδα, τηλ.: +30 210 6199261, φαξ: +30 210 6199267, email: sekretariat@dsathen.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Επειδή η Σχολή αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων σοβαρά, έχει ήδη διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής στοιχεία:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ

Νεοφύτου Βάμβα 1, 10674, Αθήνα, τηλ.: 210 3632576, Info@athenslegal.gr

 

ΙΙ. Γενικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά ευρύς και περιλαμβάνει κάθε πληροφορία η οποία σε αφορά. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως είναι το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, η διεύθυνση ΙΡ από την οποία συνδέεσαι κ.ο.κ.

2. Έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;

Κατά βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, που εκείνοι επιλέγουν να μας κοινοποιήσουν και μόνον εφόσον και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό για τον οποίο επικοινώνησαν μαζί μας. Ωστόσο επεξεργαζόμαστε και προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προσφέρουμε μια λειτουργική ιστοσελίδα με λειτουργικό περιεχόμενο και υπηρεσίες.

 

ΙΙΙ. Συνοπτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία, χωρίς προηγουμένως να σε έχουμε ενημερώσει και μόνον αφού έχουμε λάβει, όπου αυτή απαιτείται, τη συγκατάθεσή σου.

Είναι απαραίτητο να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσένα, για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σου αλλά και για λόγους λειτουργίας της Σχολής. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και για τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε παρέχονται κατωτέρω.

 

Πράξη επεξεργασίας

Γιατί τα ζητάμε;

Ποια δεδομένα;

Νομική βάση

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων επίσκεψης (logfiles)

Για να καθίσταται δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή σου.

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του φυλλομετρητή (browser)και την έκδοσή του
 • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • Την διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης

Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα

Χρήση cookies

Για να διευκολύνεται η χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες. Άλλωστε, ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των Cookies.

fullcss = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτωθεί το αρχείο CSS στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

Google Analytics Cookies

_ga   =  Μοναδικό αναγνωριστικό της Google Analytics για την ταυτοποίηση ενός χρήστη (αποτελούμενο από το Client_ID + χρονοσήμανση)

_gat= Παράμετρος που επιτρέπει στην Google Analytics να μειώνει το ρυθμό αιτημάτων

_gid= Μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο της Google Analytics για την ταυτοποίηση ενός χρήστη

Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα

Περισσότερες πληροφορίες

Συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσένα πάντοτε κι αποκλειστικά εφόσον συντρέχει μια από τις νομικές βάσεις επεξεργασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σου για σκοπούς που είναι ασύμβατοι με αυτούς που αναφέρονται σε αυτήν την Ειδοποίηση, χωρίς προηγουμένως να σε έχουμε ειδοποιήσει και να έχουμε ζητήσει, όπου αυτό απαιτείται, την συγκατάθεσή σου.

Επίσης, δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

 

IV. Περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Α. Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων επίσκεψης (logfiles)

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σε κάθε επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, το πληροφοριακό σύστημά μας, καταγράφει αυτόματα, δεδομένα και πληροφορίας που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Κατά τη διαδικασία αυτή συλλέγονται τα εξής δεδομένα:

 1. Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του φυλλομετρητή (browser)και την έκδοσή του
 2. Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 3. Την διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
 4. Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης ΙΡ από το σύστημα μας είναι απαραίτητη έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή του χρήστη. Συναφώς, η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη πρέπει να παραμείνει αποθηκευμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

Η αποθήκευση των αρχείων επίσκεψης (logfiles) λαμβάνει χώρα προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Επιπλέον τα εν λόγω δεδομένα μας χρησιμεύουν για την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και για την διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελλέγησαν. Στην περίπτωση της συλλογής των δεδομένων για την προσβασιμότητα/διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, αυτό συμβαίνει με τη λήξη της εκάστοτε συνεδρίας.

5. Δυνατότητα εναντίωσης

Η συλλογή των δεδομένων για τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας προς τους χρήστες καθώς και η αποθήκευσή τους σε αρχεία επίσκεψης (logfiles) είναι υποχρεωτική. Έτσι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα εναντίωσης από πλευράς του χρήστη.

 

B. Χρήση Cookies

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε Cookies έτσι ώστε να κάνουμε την ιστοσελίδα μας φιλικότερη προς τους χρήστες. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν, να είναι ταυτοποιήσιμος ο καλών φυλλομετρητής (browser) ακόμα και μετά τη μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα. Ωστόσο σε αυτά τα πλαίσια δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Κατά την ανάκληση της ιστοσελίδας μας οι χρήστες ενημερώνονται για την χρήση των Cookies μέσα από ένα ενημερωτικό πεδίο (banner) το οποίο περιέχει παραπομπή και στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αλλά και στην Πολιτική Cookies. Σε αυτά τα πλαίσια λαμβάνει χώρα και μια ενημέρωση σχετικά με το πως μπορεί να προληφθεί η εγκατάσταση των Cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser).

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της χρήσης των τεχνικά απαραίτητων Cookies είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα (Άρθρο 6, παρ. στ του ΓΚΠΔ).

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της χρήσης των Cookies που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή αναλύσεων αποτελεί η συγκατάθεση του χρήστη (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Ο σκοπός χρήσης των τεχνικά απαραίτητων Cookies είναι η διευκόλυνση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των Cookies. Για αυτές είναι απαραίτητο, ο φυλλομετρητής (browser) να αναγνωρίζεται ακόμα και μετά από μετάβαση σε άλλη σελίδα.

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγουμε μέσα από τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων Cookies δεν χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προφίλ χρηστών.

Η χρήση των Cookies ανάλυσης λαμβάνει χώρα για τον σκοπό βελτίωσης της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων της. Μέσα από τα Cookies ανάλυσης λαμβάνουμε γνώση για το πως χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε σταθερά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και από αυτόν διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου, ως χρήστης έχεις τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των Cookies. Μέσα από αλλαγή των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή διαδικτύου (internet browser) που χρησιμοποιείς, μπορείς να απενεργοποιήσεις ή να περιορίσεις τη διαβίβαση Cookies. Ήδη αποθηκευμένα Cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα και αυτοματοποιημένα. Εφόσον απενεργοποιήσεις τα Cookies για την ιστοσελίδα μας, δεν θα είναι δυνατή πια η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

 

V. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΙ ΕΜΠΙΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Α. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων εντός της Σχολής

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέραμε παραπάνω. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του προσωπικού μας.

Β. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε συνδεδεμένους με εμάς φορείς

Κατά κανόνα δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα με τρίτους. Ωστόσο ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σου με άλλους, συνδεδεμένους με τη Σχολή φορείς, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Γ. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε έμπιστους εξωτερικούς παρόχους

Όπως κάθε οργανισμός, χρησιμοποιούμε κι εμείς ενίοτε, τρίτους παρόχους υπηρεσιών, για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας αποτελεσματικότερα και προκειμένου να εξασφαλίζουμε με συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα τρίτα προς εμάς μέρη θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα.

Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη τα οποία επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα για λογαριασμό μας, διεξάγουμε προηγουμένως ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την διαφύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με αυτούς τους παρόχους, παρακολουθούμε την απόδοσή τους (όπως και αυτή των εγκεκριμένων υπεργολάβων τους), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου παραμένουν ασφαλή.

Οποιοσδήποτε τρίτος προς εμάς πάροχος υπηρεσιών, λαμβάνει από εμάς εντολές για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, το κάνει αυτό μόνον:

 • Στα πλαίσια σχέσης που έχει ρυθμιστεί συμβατικά
 • για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε κι εμείς να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα (όπως αναφέρονται παραπάνω)
 • εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι μας και
 • σύμφωνα με τους τρόπους που εμείς του υποδεικνύουμε και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, όπως έχουν κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτής της Πολιτικής είναι οι εξής:

 • Η εταιρεία, με την επωνυμία WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Ανδρέα Παπανδρέου 27, 15124 Μαρούσι, Αττική, τηλ: 210 2205070, Ιστοσελίδα: https://www.wedia.gr/, που μας παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας μας

Επειδή ενδέχεται να αλλάξουμε πάροχο ή να προσθέσουμε κάποιον νέον, στον κατάλογο αυτών που χρησιμοποιούμε, θα ενημερώσουμε σχετικά την παρούσα Πολιτική, μόλις αυτό συμβεί.

Δ. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων για κανονιστικούς και/ ή νομικούς σκοπούς

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε κανονιστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

Όταν λαμβάνουμε αίτημα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, ελέγχουμε πάντοτε ότι ο φορέας που υποβάλλει το σχετικό αίτημα χρειάζεται πράγματι να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά των σχετικών δεδομένων.

Ε. Εικονίδια κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (share buttons)

Γενικά σχόλια

Τα social media Plugins έχουν ως αποτέλεσμα ο κάθε χρήστης μιας ιστοσελίδας να καταγράφεται αμέσως από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών και να καταγράφεται εν συνεχεία, η συμπεριφορά του κατά την περιήγηση. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και αν δεν ενεργοποιήσεις το εν λόγω πεδίο. Για να το αποτρέψεις αυτό χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Shariff. Εφόσον το πράξεις αυτό, η απευθείας επαφή σου με τον πάροχο της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης (social media) θα θεμελιωθεί μόνον αφού επιλέξεις/κλικάρεις το σχετικό εικονίδιο (share button). Εφόσον είσαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης ενός τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social media), αυτό θα συμβεί χωρίς να ανοίξει άλλο παράθυρο (Facebook). Έτσι μπορείς να μοιράζεσαι το περιεχόμενό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να δημιουργούν πλήρες προφίλ περιήγησης για εσένα.

Facebook

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ΗΠΑ. Μέσω της μεθόδου Shariff, η Facebook Inc. θα μάθει την διεύθυνση ΙΡ σου και για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας, μόλις επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button). Αν επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button) ενόσω είσαι συνδεδεμένος στο λογαριασμό σου στο Facebook, η Facebook Inc. μπορεί να αντιστοιχίσει τη χρήση σου, στο λογαριασμό χρήστη σου στο Facebook.

Εάν συμβεί αυτό, δεν έχουμε γνώση ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε τη πιθανή συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία μπορεί να προβεί η Facebook Inc.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Facebook Inc., η οποία είναι διαθέσιμη εδώ www.facebook.com/policy.php. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

ΣΤ. Ανάλυση της ιστοσελίδας μέσω Google Analytics

Η παρούσα ιστοσελίδα κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics η οποία προσφέρεται από την Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) για την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί Cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies διαβιβάζονται κατά κανόνα σε διακομιστή (server) της Google που βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύονται.

Στην παρούσα ιστοσελίδα βρίσκει εφαρμογή η αρχή της ανωνυμοποίησης. Η διεύθυνση ΙΡ των χρηστών περιορίζεται στο να υποδεικνύει τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έτσι αποκλείεται ο συσχετισμός της διεύθυνσης ΙΡ με το πρόσωπό σου. Στα πλαίσια της σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων που έχει συνάψει ο διαχειριστής της ιστοσελίδας με τη Google Inc., η τελευταία πραγματοποιεί, με βάση τις πληροφορίες που έχει συλλέξει μια αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας και της δραστηριότητας στην ιστοσελίδα και προσφέρει υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου.

Έχεις τη δυνατότητα να αποτρέψεις την εγκατάσταση των Cookies στη συσκευή σου, μέσα από τις κατάλληλες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (Internet browser) σου. Δεν είναι εγγυημένο ότι θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις χρήση χωρίς περιορισμούς όλων των δυνατοτήτων αυτής της ιστοσελίδας, εάν ο φυλλομετρητής διαδικτύου (Internet browser) σου δεν επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies.

Επίσης, μπορείς μέσω ενός κατάλληλου Plugin του φυλλομετρητή διαδικτύου (Internet browser) σου, να αποτρέψεις τη διαβίβαση προς την Google Inc. και τη χρήση από αυτήν των δεδομένων σου και των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί μέσω Cookies (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σου). Ο σύνδεσμος αυτός σε οδηγεί στο σχετικό Plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Μπορείς να αποτρέψεις τη συλλογή δεδομένων σου μέσω της υπηρεσίας Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα εγκαταστήσει ένα Opt-Out-Cookie το οποίο θα αποτρέψει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σου σε μελλοντικές σου επισκέψεις σε αυτήν την ιστοσελίδα. Απενεργοποίηση Google Analytics

Εδώ θα βρεις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την τη Google Inc.

Η. Διαβίβαση των προσωπικών σου δεδομένων εκτός Ελλάδος

Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σου δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο οποίος απαρτίζεται από τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία).

 

VI. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων

Καθώς εδρεύουμε στην Ελλάδα, όπου έχουν εφαρμογή οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να σε ενημερώσουμε για την νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων. Στις ενότητες που προηγήθηκαν αναφέρονται οι επιμέρους νομικές βάσεις, κατά περίπτωση. Ωστόσο καλό είναι να γνωρίζεις ότι γενικά στηριζόμαστε πάντοτε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Στη συγκατάθεσή σου, εφόσον στην έχουμε ζητήσει (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α του ΓΚΠΔ). Μπορείς να την ανακαλέσεις οποτεδήποτε αλλά αυτή η ανάκληση, δεν θίγει την νομιμότητα οποιασδήποτε πράξης επεξεργασίας που έγινε πριν από την ανάκλησή της.
 • Για να εκτελέσουμε σύμβαση στην οποία είσαι μέρος ή για να λάβουμε μέτρα για να συνάψουμε σύμβαση, μετά από δικό σου αίτημα (άρθρο 6 παρ.1 εδ. β του ΓΚΠΔ)
 • Για να συμμορφωθούμε με υποχρέωση που μας επιβάλλει κάποιος νόμος και προκειμένου να επιλύουμε δικαστικές διαφορές, να αντιμετωπίζουμε αξιώσεις εναντίον μας και να εξασκούμε τα δικαιώματά μας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. γ του ΓΚΠΔ)
 • Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ώστε να λειτουργούμε μια αποτελεσματική κι αποδοτική ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση έναν αποδοτικό οργανισμό και να διευκολύνουμε τις συναλλαγές μας, χωρίς ποτέ τα συμφέροντά μας αυτά, να αποβαίνουν σε βάρος του πρωτεύοντος συμφέροντος σου στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 6 παρ.1 εδ. στ του ΓΚΠΔ). Ως «έννομα συμφέροντά μας» νοούνται τα δικαιώματά μας να διεξάγουμε επιτυχή, αποτελεσματική και ασφαλή δραστηριότητα προς όφελος όλων των προσώπων που διατηρούν συμφέροντα στη Σχολή.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σου δεδομένα στηριζόμενοι σε περισσότερες νομικές βάσεις, ανάλογα με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

 

VII: Τι θα συμβεί εάν δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα;

Εάν δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα, ενδέχεται:

 1. να μην είμαστε σε θέση να καταρτίσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση ή να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, από τη μεταξύ μας σύμβαση.
 2. να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα που μας υποβάλλεις μέσω της ιστοσελίδας ή να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σου.
 3. να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε προς την ισχύουσα νομοθεσία.

 

VIII. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που σε αφορούν, αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουμε να λάβουμε τέτοια μέτρα στο μέλλον, θα φροντίσουμε να σε ενημερώσουμε πριν από την οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία.

 

IX. Διατήρηση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

1. Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό τα χρειαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα σου, διαγράφονται ή κλειδώνονται μόλις εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο συνελλέγησαν και αποθηκεύτηκαν. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση, δεν αποκλείεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μακρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων θα λάβει χώρα και όταν κάποια από τις εφαρμοστέες περιόδους διατήρησης των δεδομένων παρέλθει, εκτός και αν υπάρχει υποχρέωση για την περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στην οποία προβαίνουμε:

 • Στηρίζεται στη συγκατάθεσή σου, θα τηρούμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό, αυτή παραμένει ισχυρή, (σημείωσε ότι μπορείς να ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή).
 • Είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης ή γίνεται στα πλαίσια προετοιμασιών για τη σύναψή της, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό διαρκεί αυτή η σχέση και αφού λήξει η μεταξύ μας σχέση, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική, εφαρμοστέα νομοθεσία, εφόσον και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο.
 • Γίνεται για την επιδίωξη νόμιμων συμφερόντων μας, (όπως π.χ. για να διευκολύνουμε τη μεταξύ μας συνεργασία) θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό είναι απαραίτητο για να πετύχουμε αυτά.
 • Γίνεται επειδή το επιβάλλει διάταξη νόμου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό ορίζει αυτή η διάταξη.

2. Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα ασφαλή

Θα χειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο και θα τα κρατάμε ασφαλή. Για να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και φροντίζουμε για την τήρησή τους. Λαμβάνουμε πειθαρχικά μέτρα σε βάρους του προσωπικού και των συνεργατών μας όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα παραμένουν ασφαλή.

 

X. Τα δικαιώματά σου

Είναι σημαντικό, οι πληροφορίες που τηρούμε για εσένα στα αρχεία μας, να είναι επίκαιρες και ακριβείς. Εάν κάποιο στοιχείο που σε αφορά, αλλάξει, σε παρακαλούμε να μας ενημερώσεις.

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων ή επιθυμείς να εξασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στα εξής στοιχεία:

Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, τ.κ. 15123, Μαρoύσι, Αττικής, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6199261, φαξ: +30 210 6199267,

email: sekretariat@dsathen.grwww.dsathen.gr/el/

 

ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Σχολής στα στοιχεία:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ

Νεοφύτου Βάμβα 1, 10674, Αθήνα

Τηλ.: 210 3632576, Info@athenslegal.gr

 

Εντός ορισμένων ορίων που θέτει η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχεις τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Εφόσον στηριζόμαστε στη συγκατάθεσή σου, έχεις δικαίωμα να την ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, η ανάκληση δεν θα θίξει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.

Δικαίωμα πρόσβασης

Να ζητήσεις να μάθεις από εμάς τι είδους προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσένα, για ποιους σκοπούς, σε ποιους τα κοινοποιούμε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους καθώς και να λάβεις αντίγραφό τους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, κλπ.

Δικαίωμα διόρθωσης

Να μας ζητήσεις να διορθώσουμε τυχόν προσωπικά σου δεδομένα που τηρούμε και είναι ανακριβή ή να μας ζητήσεις να τα συμπληρώσουμε εφόσον είναι ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής

Να μας ζητήσεις να διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Να μας ζητήσεις να περιορίσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα φορητότητας

Να ζητήσεις να λάβεις τα προσωπικά δεδομένα που σε αφορούν και μας έχεις παράσχει, σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή (π.χ. excel, .pdf), εφόσον η επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε στηρίζεται είτε στη συγκατάθεσή σου είτε στην εκτέλεση σύμβασης και υπό τον όρο ότι η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης

Να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα κατά κάποιον συγκεκριμένο τρόπο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε απόφαση που λαβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα

Να μας ζητήσεις να υπόκεισαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα και να ζητήσεις να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση.

 

XI. Υποβολή καταγγελίας

Εάν έχεις κάποιο παράπονο για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

XII. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα φροντίζουμε να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ουσιαστική αλλαγή που αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα, ενθαρρύνοντας σε, να διαβάζεις για τις αλλαγές ώστε να είσαι ενήμερος/η.

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έλαβε χώρα την 09.01.2023.