Στην Ειδική Αγωγή το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:

Στην Ειδική Αγωγή το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:
 • Συμβολή στον προσδιορισμό του μαθησιακού επιπέδου και της μαθησιακής εξέλιξης μέσω στοχευμένης παρακολούθησης των μαθητών/ -τριών μέσα στην τάξη.
 • Συμμετοχή στην εφαρμογή όσων προβλέπει η διάγνωση μαθησιακής αξιολόγησης και στην προετοιμασία των ενισχυτικών προγραμμάτων, συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων υποστήριξης στο πλαίσιο εσωτερικής ή εξωτερικής διαφοροποίησης, ιδίως για μαθητές/ -τριες των οποίων οι δεξιότητες ή η συμπεριφορά παρουσιάζουν αναπτυξιακά ελλείμματα.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς και υποστήριξη στη συμβουλευτική γονέων.
 • Συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς.
 • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις με θέμα την ενίσχυση μαθητών/ -τριών αλλά και συμβουλευτική συναδέλφων.

Στη Σχολική Ψυχολογία το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:

Στη Σχολική Ψυχολογία το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:
 • Τεστ σχολικής ψυχολογίας (δυσλεξία, δυσαριθμησία, μαθησιακό προφίλ, συναισθηματική διαγνωστική).
 • Επισκέψεις στο Προνηπιακό, Νηπιακό Τμήμα και στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Συμβουλευτική εκπαιδευτικών, νηπιαγωγών και γονέων σχετικά με συναισθηματικά, κοινωνικά και συμπεριφορικά ζητήματα των παιδιών.
 • Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών/ -τριών.
 • Μεσολάβηση σε περιπτώσεις κρίσεων και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις.
 • Ψυχολογική υποστήριξη και coaching γονέων, εκπαιδευτικών, νηπιαγωγών.
 • Υποστήριξη γονέων σε ζητήματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους.
 • Γενική εποπτεία σε ειδικά ζητήματα.

Στη Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:

Στη Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:
 • Ομαδικές δράσεις τάξεων για τη διαμόρφωση του θετικού αισθήματος του «ανήκειν».
 • Εφαρμογή μέτρων για τη σύνδεση των μελών της ομάδας, καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνική ομαδική εργασία.
 • Διαμόρφωση και συντονισμός του προγράμματος «Αγγελούδια του διαλείμματος» στο Δημοτικό Σχολείο καθώς και του προγράμματος διαμεσολάβησης.  
 • Υποστήριξη σε θέματα περιθωριοποίησης και εκφοβισμού.
 • Παρέμβαση σε συγκρούσεις και κρίσεις.
 • Πρόληψη της βίας στο σχολείο.
 • Υποστήριξη του Μαθητικού Συμβουλίου.
 • Συναντήσεις με γονείς στο Προνηπιακό Τμήμα.
 • Συλλογική συμβουλευτική.
 • Συντονισμός του «Σχεδίου προστασίας».