Υποτροφίες σπουδών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Χάρη στις κοινές προσπάθειες των φορέων που συμμετείχαν στο Oktoberfest της DSA και του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής συνεχίζεται το ταμείο υποτροφιών που δημιουργήθηκε το 2013 με σκοπό την οικονομική στήριξη αποφοίτων της DSA στο ξεκίνημα των σπουδών τους στη Γερμανία.

Το ταμείο υποτροφιών δημιουργήθηκε από τα κέρδη του Oktoberfest, από δωρεές και από πρόσθετα κεφάλαια που διαθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Οι υπότροφοι επιχορηγούνται για τον πρώτο κύκλο των σπουδών τους (τρία χρόνια ή έξι εξάμηνα) μέσω τακτικών πληρωμών.

Η αίτηση των υποψηφίων για την υποτροφία θα πρέπει παράλληλα με τις πολύ καλές σχολικές επιδόσεις να προβάλλει και την κοινωνική τους δράση εντός ή εκτός Σχολής. Μεταξύ των άλλων όσοι επιλεγούν για την υποτροφία θα θέλαμε να γίνονται «πρέσβεις» της χρονιάς τους και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία δικτύου πληροφόρησης και επικοινωνίας των μαθητών και μαθητριών της DSA σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους στη Γερμανία. 

Η επιλογή των υποτρόφων διενεργείται από επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των διαφορετικών φορέων που εμπλέκονται στη σχολική ζωή, καθώς και ενός εκπροσώπου της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Υποτροφίες της DAAD

Η Γερμανική Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Ανταλλαγών προσφέρει σε μαθητές/ -ήτριες με ελληνική υπηκοότητα, που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γερμανία, υποτροφίες από το 1ο εξάμηνο σπουδών.

Στο πλαίσιο του ενισχυμένου προγράμματος υποστήριξης της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού η Γερμανική Σχολή Αθηνών μπορεί να προτείνει κάθε χρόνο τρεις υποψηφίους.