Ειδικές εκδόσεις

Ειδικές εκδόσεις αναδεικνύουν σημαντικούς σταθμούς στα περισσότερα από 125 χρόνια από την ίδρυση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.