Μάθηση και συνάντηση

Μάθηση και συνάντηση

Η μαθητοκεντρική μάθηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ποικίλων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων μας. H ποικιλομορφία σε όλα τα επίπεδα μας δίνει την ευκαιρία να ζούμε μαζί, να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, και να αλληλοστηριζόμαστε. Παράλληλα η ουσιαστική και ευρεία γλωσσομάθεια, η οποία είναι το μαγικό κλειδί για τον κόσμο, λειτουργεί ως εργαλείο για αποτελεσματική επικοινωνία αλλά και για να προσεγγίσουμε βαθύτερα την ελληνική, γερμανική, αγγλική και γαλλική λογοτεχνία. Όλο το εκπαιδευτικό «γίγνεσθαι» λαμβάνει χώρα σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον «συνάντησης».

Πρόκειται για «συνάντηση» με το οικείο, το διαφορετικό, το γνωστό, το άγνωστο, η οποία γίνεται η ξεχωριστή κινητήριος δύναμη στα ταξίδια μας, στις ανταλλαγές, στις μουσικές εκδηλώσεις, στις θεατρικές παραστάσεις μας, στους αθλητικούς αγώνες μας, στις μεγάλες και μικρές γιορτές μας, στις ώρες χαράς αλλά και στις στιγμές αναστοχασμού.

Ευθύνη

Ευθύνη

Η ευθύνη προς τον εαυτό μας, προς το σχολείο μας και τη σχολική κοινότητα, προς την κοινωνία και το περιβάλλον αποτελεί οδηγό στις επιλογές μας και τη δράση μας.

Η συμμετοχή μας σε διάφορα όργανα και οι πολλαπλές δυνατότητες συνδιαμόρφωσης της σχολικής καθημερινότητας, μας βοηθά να λειτουργούμε ανεξάρτητα, να αναλαμβάνουμε ευθύνες και να βιώνουμε έμπρακτα τη δημοκρατία, τη σημασία του δικαίου και τη στάση ζωής ενός ενεργού πολίτη. Και ως ενεργοί πολίτες δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για τον μικρόκοσμό μας, αλλά επιδεικνύουμε κοινωνική ευθύνη μέσα από ποικίλες δράσεις με τις οποίες γινόμαστε κοινωνικά ενεργοί και υπηρετούμε στόχους που βοηθούν τον συνάνθρωπο, τον πρόσφυγα, τον αδύναμο. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της φύσης και νιώθουμε συνυπεύθυνοι για το περιβάλλον. Η αναθεώρηση και η αλλαγή του τρόπου σκέψης και ζωής μας, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίησή μας και η προστασία του περιβάλλοντος με μικρά αλλά αποτελεσματικά βήματα είναι αποστολή και υποχρέωσή μας.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Με το βλέμμα στο μέλλον

Ζούμε σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον και δεχόμαστε επιπλέον ερεθίσματα στο μάθημα, στις εξωδιδακτικές δράσεις μας, στα ταξίδια μας.

Ως αποτέλεσμα της δικιάς μας ξεχωριστής καθημερινότητας, το βλέμμα μας είναι στραμμένο προς την Ευρώπη κι ολόκληρο τον κόσμο και για αυτό ξεπερνάμε τους στενούς ορίζοντες και γινόμαστε πολίτες του κόσμου. Και ως συνειδητοποιημένοι νέοι άνθρωποι, επεξεργαζόμαστε τα διάφορα ερεθίσματα που δεχόμαστε και προετοιμαζόμαστε για τις μετέπειτα σπουδές μας και την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, με απώτερο σκοπό να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας με τρόπο τέτοιο, ώστε να καταφέρουμε να ζήσουμε μια πλήρη, ολοκληρωμένη ζωή ως ενήλικες.

Χρήσιμα έγγραφα

PDF

Φιλοσοφία και αποστολή της Σχολής

αποθήκευση

PDF

Σχολικό πρόγραμμα της Σχολής

αποθήκευση