Χρονικά

Τα Χρονικά της Γερμανικής Σχολής Αθηνών εκδίδονται από το σχολικό έτος 2001 /2002 καταγράφοντας σε δύο γλώσσες τα μεγάλα και μικρά γεγονότα του σχολείου μας. Η συντακτική ομάδα καταβάλλει προσπάθεια να προβάλει τις ποικίλες δραστηριότητες των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών μας παρουσιάζοντας κάθε χρόνο σε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας και στους φίλους του σχολείου μια περιεκτική και αξιοπρόσεκτη έκδοση.

Οι πολλές μόνιμες σελίδες των χρονικών ξεκινούν με φωτογραφίες τάξεων και παρουσιάσεις νέων εκπαιδευτικών, ακολουθούν ειδήσεις σχετικά με τις πολυάριθμες δραστηριότητες τάξεων και σχολικές εκδηλώσεις, ενώ παρακάτω διάφοροι διδακτικοί τομείς παρουσιάζουν τα ποικίλα προγράμματά τους.

Έτσι καθίσταται αισθητός με πάρα πολλούς τρόπους ο διεθνής χαρακτήρας της DSA, καταδεικνύεται η ακτινοβολία της Σχολής στον κοινωνικό περίγυρο και μαζί με αυτήν και το υψηλό επίπεδο της εργασίας μας με τους μαθητές και τις μαθήτριες από άποψη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Τα Χρονικά της DSA – εδώ και πολλά χρόνια ένα ψυχαγωγικό, απολαυστικό και σημαντικό ανάγνωσμα, που αναμένεται με ανυπομονησία με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.