Ωράριο και μαθήματα

Ωράριο και μαθήματα

Ωράριο διδασκαλίας

Οι ακόλουθες ώρες του υποχρεωτικού διδακτικού προγράμματος ισχύουν για όλα τα παιδιά του Δημοτικού: Δευτέρα - Παρασκευή: από τις 08:00 έως τις 13:15 (6 διδακτικές ώρες ημερησίως)

Ώρα μελέτης

Την έβδομη διδακτική ώρα, αμέσως μετά τη λήξη του υποχρεωτικού διδακτικού προγράμματος, ακολουθεί η προαιρετική «Ώρα μελέτης» (από τις 13:40 έως τις 14:25). Η μελέτη διεξάγεται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Φύλαξη

Τα παιδιά μπορούν να παραμείνουν δωρεάν στη φύλαξη έως τις 16:00, αφού έχει προηγηθεί η σχετική δήλωση συμμετοχής. Παράλληλα με την απογευματινή φύλαξη προσφέρεται και ένα πρόγραμμα Ομίλων Εργασίας. 

Πρόγραμμα σπουδών

Σε όλα τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού που βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, το περιεχόμενο της διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων βασίζεται στο πρόγραμμα σπουδών του κρατιδίου της Θουριγγίας.

περισσότερα

Σημαντικές σημειώσεις για τα επιμέρους μαθήματα

Τομέας Γερμανικών: Γερμανικά ως μητρική γλώσσα/ ως ξένη γλώσσα/ ως δεύτερη γλώσσα

Ο Τομέας Γερμανικών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι οι γλωσσικές δεξιότητες είναι καθοριστικές για τη μακροπρόθεσμα επιτυχημένη σχολική πορεία στη DSA. Ως εκ τούτου, το μάθημα των Γερμανικών διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως.

Τα Γερμανικά διδάσκονται συνήθως από την υπεύθυνη δασκάλα της τάξης. Η διδασκαλία των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας (DaF) και των Γερμανικών ως δεύτερης γλώσσας (DaZ) ενσωματώνεται, επίσης, στο μάθημα των Γερμανικών. Ως εκ τούτου, η υπεύθυνη δασκάλα της τάξης υποστηρίζεται αρκετές φορές την εβδομάδα από εξειδικευμένη εκπαιδευτικό DaF/ DaZ (π.χ. μέσω ομαδικής διδασκαλίας, μικρών ομάδων, ατομικής υποστήριξης κ.λπ.). Την «καρδιά» της διδασκαλίας των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας (DaF) και των Γερμανικών ως δεύτερης γλώσσας (DaZ) αποτελεί το «Μάθημα ο-η-το» («Der-Die-Das-Stunde»), το οποίο πραγματοποιείται σε κάθε τάξη μία φορά την εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας διπλής διδακτικής ώρας. Εδώ, όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με μητρική γλώσσα τη γερμανική, λαμβάνουν ατομική γλωσσική υποστήριξη με βάση το τρέχον γλωσσικό τους επίπεδο. Η γλωσσική ανάπτυξη κάθε παιδιού διαγιγνώσκεται και καταγράφεται διαρκώς.

Τομέας Νέων Ελληνικών

Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες μαθητών/ -τριών, που μιλούν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα και μαθητών/ -τριών, που μιλούν τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα. Για τα παιδιά, τα οποία δεν γνωρίζουν ελληνικά, προσφέρεται ένα επιπλέον ταχύρρυθμο μάθημα κατά τους πρώτους μήνες. Το μάθημα των Νέων Ελληνικών ως μητρική γλώσσα βασίζεται στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών και περιλαμβάνει τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας.

Τομέας Μελέτης Περιβάλλοντος/ δίγλωσσο μάθημα «Tandem»

Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος εξετάζονται κοινωνικά, επιστημονικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα. Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται εν μέρει ως δίγλωσσο μάθημα («Τandem»), όπου ένας Γερμανός και ένας Έλληνας εκπαιδευτικός συνεργάζονται στην τάξη ως ομάδα και διδάσκουν από κοινού. Τα παιδιά μαθαίνουν τα θέματα και την ορολογία ταυτόχρονα και στις δύο γλώσσες. 

Τομέας Θρησκευτικών

Κατά το πρώτο σχολικό έτος, τα Θρησκευτικά διδάσκονται σε όλη την τάξη για όλα τα παιδιά μαζί. Από την 2η τάξη και έπειτα, χωρίζουμε το τμήμα σε μία ομάδα για το ορθόδοξο μάθημα Θρησκευτικών και μία ομάδα για το οικουμενικό μάθημα Θρησκευτικών (προτεστάντες και καθολικοί). Το ορθόδοξο μάθημα Θρησκευτικών διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα, το οικουμενικό μάθημα Θρησκευτικών διδάσκεται στη γερμανική γλώσσα.

Αλλαγή Βαθμίδας

Αλλαγή Βαθμίδας

Στη DSA το Νηπιακό Τμήμα αλλά και οι τάξεις 5-12 βρίσκονται «στη διπλανή πόρτα». Το Δημοτικό είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προνηπιακού/ Νηπιακού Τμήματος και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ομαλή μετάβαση από την μία βαθμίδα στην άλλη έχει εξέχουσα σημασία.

Στο τέλος της φοίτησής τους στη DSA, οι μαθητές/ -τριες μας οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν να διαμορφώσουν το μέλλον τους στη Γερμανία ή στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Για να γίνει αυτό εφικτό, οι διάφορες βαθμίδες μας συνεργάζονται στενά και σε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Τόσο οι εντατικές συναντήσεις μεταξύ των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών που παραδίδουν και αναλαμβάνουν τους/ τις μαθητές/ -ήτριες, πριν και μετά τη μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα, όσο και οι ημέρες επίσκεψης στο γυμνάσιο («Ημέρες γνωριμίας»), οι κοινές δραστηριότητες και γιορτές, καθώς και ο συντονισμένος διαχωρισμός των νέων τμημάτων της επόμενης βαθμίδας, αποτελούν σταθερά στοιχεία της συνεργασίας μας.

Μετάβαση από το Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα στο Δημοτικό

περισσότερα

Στο τέλος της προσχολικής περιόδου, τα παιδιά από τις τρεις υπάρχουσες ομάδες του Νηπιακού Τμήματος χωρίζονται κατά κανόνα σε δύο τμήματα. Λαμβάνεται μέριμνα για τη δημιουργία ισορροπημένων μαθησιακών ομάδων (αγόρια/ κορίτσια, γλωσσικές δεξιότητες, κοινωνική συμπεριφορά, φίλοι, ...). Ήδη, κατά τη διάρκεια της προσχολικής χρονιάς, το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού επισκέπτεται τις ομάδες στο Νηπιακό Τμήμα και προετοιμάζει -στο πλαίσιο εβδομαδιαίων ενισχυτικών μαθημάτων- τα παιδιά, για να γίνουν σύντομα μαθητές σχολείου. Η αξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου από το Νηπιακό Τμήμα συνεχίζεται στο Δημοτικό. Μεταξύ των νηπιαγωγών του Νηπιακού Τμήματος και της Διεύθυνσης του Δημοτικού πραγματοποιούνται λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με τη μετάβαση των παιδιών στην επόμενη βαθμίδα. Ήδη στο τέλος της προσχολικής χρονιάς, οι γονείς έχουν την πρώτη τους ενημερωτική συνάντηση με τη Διεύθυνση του Δημοτικού και τα παιδιά του Νηπιακού Τμήματος γνωρίζουν από νωρίς τη δασκάλα της τάξης τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων συνεχίζεται και αργότερα -ακόμα και όταν τα παιδιά ήδη φοιτούν στην 1η τάξη- για μερικές εβδομάδες ή μήνες. Οι καινούργιες υπεύθυνες δασκάλες των τάξεων συζητούν με τις νηπιαγωγούς του Νηπιακού Τμήματος, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για τα εν λόγω παιδιά, για το κατά πόσο τα παιδιά έχουν ενταχθεί στο σχολείο.

Μετάβαση από το Δημοτικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μετά την τάξη 4, τα τμήματα αναμειγνύονται κατά κανόνα εκ νέου: δύο νέα τμήματα, το 5a και 5b, δημιουργούνται από τα προηγούμενα τμήματα 4a και 4b. Φυσικά, δίνεται και πάλι ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία. Τα παιδιά μαθαίνουν με τον τρόπο αυτό να διαχειρίζονται αλλαγές και να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την 5η τάξη, οι μαθητές της 4ης τάξης παραλαμβάνονται από μεγαλύτερους μαθητές κατά τη διάρκεια των «ημερών γνωριμίας» και οι «μεγάλοι» ξεναγούν τους «μικρούς» στο δικό τους σχολείο. Έχουν, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τους σε μια ώρα ερωτήσεων και απαντήσεων. Μεταξύ των εκπαιδευτικών του Δημοτικού και αυτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με τη μετάβαση. Στο τέλος του 4ου σχολικού έτους, πραγματοποιείται μια πρώτη συνάντηση γονέων με τον συντονιστή της Βαθμίδας Προσανατολισμού (τάξη 5 και 6). Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών συνεχίζεται και όταν τα παιδιά φοιτούν ήδη στην 5η τάξη. Οι προηγούμενοι και οι νέοι εκπαιδευτικοί συζητούν σχετικά με την εξέλιξη των μαθητών/ -τριών κατά το στάδιο προσαρμογής τους στη νέα βαθμίδα (συνεδρίαση της δοκιμαστικής βαθμίδας).

Διαφοροποίηση/ Ένταξη

Διαφοροποίηση/ Ένταξη

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό· κάθε παιδί μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, έχοντας διαφορετικό επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας. Επιπροσθέτως στη DSA το επίπεδο γλωσσομάθειας μεταξύ πολλών παιδιών διαφέρει σημαντικά.  

Στο παιδαγωγικό πρόγραμμα των γερμανικών δημοτικών σχολείων και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροποίηση και την ατομική υποστήριξη: τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό περιέχουν πληθώρα εργασιών υποστήριξης και ενίσχυσης.

Μέσω του χωροταξικού μας εξοπλισμού, του ανθρώπινου δυναμικού, στο ωρολόγιο πρόγραμμά μας και την καθημερινότητά μας, καθώς και μέσω των εξατομικευμένων υλικών και εργασιών, προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο των παιδιών, έτσι ώστε κάθε παιδί να μπορεί να αναπτυχθεί ορθά και ξεχωριστά. Οι πολλές διαφορές σε μια σχολική τάξη δεν αποτελούν πρόβλημα, αλλά ευκαιρία, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν μαζί αλλά και το ένα από το άλλο.

περισσότερα

Χωροταξικός εξοπλισμός

Στο Δημοτικό της DSA, είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τις διαφορετικές ικανότητες και τα διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα των παιδιών. Για τα μαθήματα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας/ Γερμανικών ως μητρικής γλώσσας και των Νέων Ελληνικών διατίθενται ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες που υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Υπάρχει, επίσης, ξεχωριστή αίθουσα για τον τομέα της Ειδικής Αγωγής.

Στις αίθουσες διαφοροποιημένης διδασκαλίας, γίνεται στοχευμένα εργασία με μεμονωμένα παιδιά, μικρές ομάδες ή ακόμη και με μισές τάξεις. Επιπλέον και εφόσον είναι εφικτό, χρησιμοποιείται κάθε ελεύθερο τετραγωνικό μέτρο στο διάδρομο, είτε πρόκειται για ένα ήσυχο τραπέζι σε μια εσοχή για ατομική ή ομαδική εργασία, είτε στο πάτωμα με μερικές μαξιλάρες για ένα μαθησιακό παιχνίδι, μια σύσκεψη, μια εργασία σε μικρή ομάδα. 

Στελέχωση προσωπικού

Με δύο εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς για το μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας (DaF) και ως δεύτερης γλώσσας (DaZ) καθώς και έναν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό για τα Νέα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα, μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στα διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα των παιδιών και να αναθέσουμε στοχευμένα τις μαθησιακές ομάδες στον αρμόδιο, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό.

Σε περίπτωση μαθησιακών αδυναμιών ή ειδικών προβλημάτων, όσον αφορά την συγκέντρωση και την εργασιακή και κοινωνική συμπεριφορά, η σχολική ψυχολόγος και η καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής συμβάλλουν στη διάγνωση. Στη DSA μπορούν να φοιτήσουν και παιδιά με δυσλειτουργίες ή ειδικές ανάγκες. Εάν διαπιστωθεί μια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας (π.χ. μάθηση, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, γλώσσα, νοητική ανάπτυξη, σωματική και κινητική ανάπτυξη), η καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής μπορεί να εκπονήσει ένα ατομικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ατομικά το συγκεκριμένο παιδί.

Διαφοροποιημένος σχεδιασμός ωρολογίου προγράμματος

Στα Γερμανικά, ανταποκρινόμαστε στα διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα των μαθητών μας στο «Μάθημα ο-η-το» («Der-Die-Das-Stunde»), με μια ποικιλία από εξατομικευμένες μαθησιακές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το πρόγραμμα «Μουσική - Ενίσχυση», συνδυάζουμε το κανονικό μάθημα Μουσικής με ένα παράλληλο μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και έτσι επιτυγχάνουμε σε επιλεγμένα μαθήματα (π.χ. στα Μαθηματικά) να είναι μόνο το μισό τμήμα παρόν στην τάξη, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά πιο εντατική διδασκαλία και μάθηση.

Οποτεδήποτε αυτό είναι εφικτό, προσπαθούμε να καλύπτουμε ένα σχολικό τμήμα με δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά με μεγαλύτερες ατομικές δυσκολίες μπορούν να βοηθηθούν αποτελεσματικότερα. Αλλά και οι «δυνατοί» μαθητές και μαθήτριες επωφελούνται από αυτό, καθώς χάρη στη διπλή στελέχωση δεν παρέχονται μόνο ενισχυτικά προγράμματα αλλά και προτάσεις επιπλέον εξάσκησης.

Τέλος, είμαστε πολύ ευτυχείς που η Σχολή μας αποτελεί περιζήτητο προορισμό για την πρακτική άσκηση πολλών φοιτητών από τη Γερμανία. Οι υποψήφιοι ανερχόμενοι εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν την ομάδα του Δημοτικού με την αφοσιωμένη και ουσιαστική εργασία τους.

Διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό και μέθοδοι

Η παιδαγωγική του γερμανικού δημοτικού σχολείου χαρακτηρίζεται από πολύ έντονα διαφοροποιημένα υλικά διδασκαλίας και μάθησης. Δεν υπάρχει βιβλίο Μαθηματικών χωρίς βασικές και πρόσθετες ασκήσεις. Κατά συνέπεια, υπάρχει πάντα «τροφή για μάθηση» τόσο για τους «γρήγορους και δυνατούς», όσο και για τους «αδύναμους και αργούς». Επιλέγουμε προσεκτικά τα σχολικά μας βιβλία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μαθητών μας δεν έχει ως μητρική γλώσσα τα γερμανικά.

Η παιδαγωγική του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει, επίσης, μεθόδους διαφοροποίησης της μάθησης, όπως εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας, εργαστηριακά μαθήματα, εργασία σε σταθμούς, ελεύθερη εργασία. Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί στη Γερμανία και επομένως είναι πολύ εξοικειωμένο με αυτές τις μεθόδους.

Covid-19

Η πανδημία άλλαξε τον κόσμο και ιδιαίτερα τα σχολεία. Όσο μικρότερα ήταν τα παιδιά την περίοδο 2020 έως το 2022, τόσο σοβαρότερες είναι οι επιπτώσεις στη συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη και στην ικανότητά τους να μαθαίνουν ως μαθητές. Η DSA ανταποκρίθηκε σε αυτήν την πρόκληση: Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου της Σχολής μας, το Δημοτικό θα εξοπλιστεί τα επόμενα χρόνια με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν συχνότερα, ταυτόχρονα με δυο εκπαιδευτικούς ανά τμήμα, αντιμετωπίζοντας και γεφυρώνοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ελλείψεις των παιδιών. Εκτός αυτού, οι αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες αναπόφευκτα προκύπτουν σε κάθε σχολείο λόγω της ανάγκης αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, όταν οι εκπαιδευτικοί είναι άρρωστοι ή απουσιάζουν, θα μετριαστούν αποτελεσματικά με το νέο αυτό μέτρο.

Αξιολόγηση επιδόσεων και έλεγχοι προόδου

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των παιδιών στο Δημοτικό δεν βασίζεται μόνο σε αντικειμενικά επιτεύγματα, αλλά και στην ατομική μαθησιακή πρόοδο.

Στο Δημοτικό, τα παιδιά εισάγονται σταδιακά στην εξεταστική διαδικασία, τα διαγωνίσματα και τη βαθμολόγηση.

Στο τέλος της 1ης και 2ης τάξης, τα παιδιά λαμβάνουν αρχικά ένα Ενδεικτικό Αξιολόγησης χωρίς βαθμούς. Αντ’ αυτού, οι ατομικές επιδόσεις τους στα μαθήματα και στην εργασιακή και κοινωνική συμπεριφορά τους περιγράφονται λεπτομερώς βάσει ενός καταλόγου με περίπου εβδομήντα (70) αναμενόμενες δεξιότητες. Από την 3η τάξη και μετά, τα αποτελέσματα βαθμολογούνται και συνοψίζονται στον Έλεγχο Προόδου με μορφή βαθμολογίας στο εξάμηνο και στο τέλος του σχολικού έτους.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

01η τάξη2η τάξη3η τάξη4η τάξη
1Γερμανικά7777
2Ελληνικά3344
3Μελέτη Περιβάλλοντος1122
4Μελέτη Περιβάλλοντος (Tandem/ δίγλωσσο2222
5Μαθηματικά5555
6Καλλιτεχνικά3333
7Μουσική2222
8Αγγλικά--22
9Θρησκευτικά (ορθ./ οικ.)1111
10Φυσική Αγωγή3322
11Ευέλικτη ώρα33--
12Σύνολο30303030

Χρήσιμα έγγραφα

PDF

Το Δημοτικό της Γερμανικής Σχολής Αθηνών: WER WIE WAS

αποθήκευση