Άνοιγμα του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Άνοιγμα του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Εγκρίθηκε το τροποποιημένο καταστατικό του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών με αποτέλεσμα να μπορούν πλέον να γίνουν μέλη και άτομα με άλλη υπηκοότητα. Σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον καταστατικό μπορούσαν μόνο άτομα με γερμανική υπηκοότητα να γίνουν μέλη του Συλλόγου της Σχολής. Αυτός ο περιορισμός άρθηκε μετά από συζήτηση που κράτησε περισσότερα από 20 χρόνια.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο, προπαντός για Έλληνες/ Ελληνίδες υπηκόους, η συμμετοχή τους ως μέλη στο Σύλλογο της Σχολής.

1. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Σύλλογο της Σχολής

Οι προϋποθέσεις, για να γίνει ένα άτομο μέλος στο Σύλλογο της Σχολής, είναι σύμφωνα με την § 3 του νέου καταστατικού οι εξής:

α) Θα πρέπει να είναι ενήλικας (τουλάχιστον 18 ετών).

β) Θα πρέπει να γνωρίζει τη γερμανική γλώσσα (αρκεί να γνωρίζει καλά Γερμανικά, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχει στις γερμανόφωνες συνελεύσεις).

γ) Θα πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών ή με τη Γερμανία ή με κάποια γερμανόφωνη χώρα (για παράδειγμα: απόφοιτος της DSA ή γονέας μαθητή/ -ήτριας της DSA ή Γερμανός/ -ίδα υπήκοος ή απόφοιτος γερμανικού/ αυστριακού/ ελβετικού πανεπιστημίου ή να έχει ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Γερμανία, την Αυστρία ή την Ελβετία).

δ) Θα πρέπει να προτείνουν τη συμμετοχή του γραπτώς τουλάχιστον δύο (2) άλλα μέλη του Συλλόγου της Σχολής.

ε) Θα πρέπει να συναινεί με τον σκοπό του Συλλόγου (§2 του καταστατικού).

2. Αίτηση μέλους

Εάν ένα άτομο επιθυμεί να γίνει μέλος, θα πρέπει να υποβάλει μια γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε αυτήν θα χρειαστεί να επισυνάψει:

  1. Υπογεγραμμένη δήλωση ότι αποδέχεται τις αρχές και τους στόχους του παρόντος καταστατικού, όπως επίσης ότι προτίθεται να συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού ύπαρξης του Συλλόγου, και
  2. τα ενδεδειγμένα στοιχεία ή ενδεχομένως έγγραφα, τα οποία να πιστοποιούν την ιδιαίτερη σχέση του με τη DSA ή με τη Γερμανία, την Αυστρία ή την Ελβετία. H υπηκοότητα πιστοποιείται με ταυτότητα ή διαβατήριο που είναι σε ισχύ.

3. Προϋποθέσεις για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο

Αν σε μεταγενέστερο χρόνο το άτομο επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για κάποια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ισχύει συμπληρωματικά -σύμφωνα με την § 14- το εξής:

α) επιλέξιμοι/ -ες για τη θέση είναι αποκλειστικά τα τακτικά μέλη του Συλλόγου με κατοικία ή μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα,

β) ακόμα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι/ -ες να έχουν ολοκληρώσει γερμανόφωνο σχολείο, γερμανόφωνο πανεπιστήμιο ή να έχουν περάσει την εξέταση γερμανικής γλώσσας επιπέδου C1.

Το δικαίωμα να εκλεγούν δεν ισχύει για:

α) εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους της DSA, όπως επίσης για άτομα που συμπεριλαμβάνονται στον στενό οικογενειακό τους κύκλο ή για άλλους στενούς συγγενείς αυτής της ομάδας ατόμων,

β) εκπροσώπους γονέων της DSA,

γ) μαθητές/ -τριες της DSA.

Ο Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών θα χαρεί να υποδεχθεί όσο το δυνατόν περισσότερα νέα μέλη!