Νέα

«Η γνώμη μου γίνεται ψήφος»

«Η γνώμη μου γίνεται ψήφος»

Η πολιτική εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (DSA). Αυτή η διαδικασία σχηματισμού γνώμης και εν τέλει πολιτικής ταυτότητας...

περισσότερα