Συνεργασία με Filotas Travel

Συνεργασία με Filotas Travel

Η DSA έχει συνάψει για τα σχολικά έτη 2023/24 και 2024/25 μία συμφωνία-πλαίσιο με το πρακτορείο πούλμαν Filotas Travel. Η συμφωνία, ωστόσο, ισχύει μόνο ως εγγύηση ποιότητας, καθώς οι γονείς συνάπτουν επιπροσθέτως απευθείας σύμβαση με το πρακτορείο για τη μεταφορά των παιδιών. Η DSA δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την καθημερινή μεταφορά των παιδιών με το πρακτορείο Filotas Travel.

Αν ενδιαφέρεστε για την καθημερινή μεταφορά των παιδιών σας με πούλμαν, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με το πρακτορείο Filotas Travel (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109513150, 2109564206 ή με mail: info@filotas-travel.com).

Εδώ θα βρείτε την ακριβή πορεία των υφιστάμενων πέντε δρομολογίων των πούλμαν.