Συνεδρίαση του μαθητικού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Συνεδρίαση του μαθητικού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 16 μαθήτριες και μαθητές της DSA μαζί με 10 μαθήτριες και μαθητές της Γερμανικής Σχολής Ρώμης συμμετείχαν σε μία προσομοίωση της νομοθετικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PEL).

Τις προηγούμενες εβδομάδες, οι μαθητές και μαθήτριες των δύο σχολείων είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν διαδικτυακά και με μαθητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να ανταλλάξουν απόψεις για διάφορα θέματα, να συντάξουν και να επεξεργαστούν από κοινού νομοθετικά κείμενα. Είχαν, λοιπόν, τη δυνατότητα να εμβαθύνουν γνωσιακά στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Συνολικά, σχεδόν 400 μαθήτριες και μαθητές από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν στη φετινή εκδήλωση PEL. Κάθε μαθήτρια και μαθητής κλήθηκε να εκπροσωπήσει ένα εκ των κομμάτων του σημερινού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και κατά την ψήφιση των νομοσχεδίων στην τελική εκδήλωση.

Το αποκορύφωμα ήταν άλλωστε η τελική εκδήλωση, η διά ζώσης συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2023. Το σύνολο των μαθητριών και μαθητών, ενδεδυμένοι με τον βουλευτικό τους ρόλο, συζήτησαν και εν τέλει ψήφισαν πληθώρα νομοσχεδίων.

Κάθε προσομοίωση αποτελεί έναν αρκετά ασφαλή χώρο προετοιμασίας των μαθητών και μαθητριών μας για τους ρόλους που πρόκειται να αναλάβουν με την ενηλικίωσή τους -και η πολιτική εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη στόχο του σχολείου μας. Αξιολογούμε της συμμετοχή σε τέτοιου είδους δράσεις ως μέρος του δικού μας ρόλου, στοιχειώδη μέριμνα για τη διασφάλιση των δεξιοτήτων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αυτογνωσία, ισορροπία και ευτυχία των παιδιών μας.