Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο της Γερμανικής Σχολής του Μιλάνου στο πλαίσιο του Erasmus+

Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο της Γερμανικής Σχολής του Μιλάνου στο πλαίσιο του Erasmus+

Στο πλαίσιο του Erasmus+, μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε το νηπιαγωγείο της Γερμανικής Σχολής του Μιλάνου (DSM), για να γνωρίσουμε τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του, ειδικά όσον αφορά την προσέγγιση συνδυασμού ηλικιών, η οποία εισήχθη εκεί πριν από τρία χρόνια. Έτσι λοιπόν  στις αρχές Φεβρουαρίου τρεις συνάδελφοι από το Προνηπιακό και το Νηπιακό Τμήμα  (κα Μουμτζάκη, κος Γιαννίκης, κα Φάιφερ) μπόρεσαν να γνωρίσουν το νηπιαγωγείο DSM και να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στην καθημερινότητά του. Δεδομένου ότι στο Προνηπιακό Τμήμα της DSA τα παιδιά μεταπηδούν στο προσχολικό τμήμα τον τελευταίο χρόνο, πριν από το Δημοτικό, υπήρξαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα αλλά και τα πιθανά μειονεκτήματα του συνδυασμού ηλικιών και πώς συνοδεύτηκε αυτή η διαδικασία.

Η ευκαιρία να επισκεφτούμε ένα άλλο γερμανικό σχολείο στο εξωτερικό και να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα είναι πολύτιμη για το έργο μας, ειδικά όσον αφορά μια κοινή εστίαση: τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Οι συνάδελφοι στο DSM ήταν ανοικτοί και πρόθυμοι να απαντήσουν σε όλες μας τις ερωτήσεις, με αποτέλεσμα μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.

(Christina Moumtzaki, Amelie Pfeiffer)