Δημιουργία συστήματος υποστήριξης στη DSA

Δημιουργία συστήματος υποστήριξης στη DSA

Η DSA είναι ένα σχολείο συνάντησης, το οποίο με εξωστρέφεια υλοποιεί το όραμα «Παιδεία για ένα κοινό μέλλον». Θα θέλαμε ως σημαντικός θεσμός, ιδιαίτερα για τη γερμανική κοινότητα και το γερμανόφωνο περιβάλλον, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υποστήριξης των φίλων της DSA για μαθητές/ -τριες του σχολείου μας κατά το πρότυπο του συστήματος εθελοντών σε σχολεία της Γερμανίας.

Η πρωτοβουλία μας απευθύνεται σε φίλους/ -ες, γνωστούς/ -ές ή και συντρόφους/ συζύγους των εργαζομένων, σε γερμανικούς οργανισμούς, όπως πολιτικά ιδρύματα, συλλόγους (π.χ. Φιλαδέλφεια), εκκλησίες, αρχαιολογικά ινστιτούτα, το ινστιτούτο Goethe, την υπηρεσία DAAD, κ.α., οι οποίοι/ -ες έχουν διάθεση και χρόνο να υποστηρίξουν για κάποιες ώρες τα παιδιά της DSΑ.

Οι βοηθοί θα αξιοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:

  • Συνεπίβλεψη των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου κατά τη διανομή του μεσημεριανού φαγητού και τη μελέτη (τάξεις 1-4) στο διάστημα από 13:00 έως 15:00.
  • Συνοδεία ή και υποστήριξη της αναγνωστικής ικανότητας σε παιδιά των τάξεων 5-7, «ανάδοχοι ανάγνωσης», εκτός μαθήματος στο διάστημα από 8:00 έως 15:00.
  • Συνεπιτήρηση στο γήπεδο στο πλαίσιο του μεγάλου διαλείμματος (9:30-9:50/ 11:25-11:45/ 13:15-13:40).    

Η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται σε ημερήσια ή ωριαία βάση και μπορεί να συνδυάζει το Δημοτικό με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο η ευελιξία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο το οποίο έχει αναρτηθεί παρακάτω.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη.

Χρήσιμα έγγραφα

PDF

Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους/ -ες

αποθήκευση