Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί γονείς, καθηγητές και άλλους ενδιαφερόμενους ως ακροατές χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023, ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί με αυτόν τον τρόπο να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το έργο του.