«Εσύ και εγώ»

«Εσύ και εγώ»

«Εσύ και εγώ»: Αυτό είναι το θέμα της φετινής έκθεσης με τα έργα των μαθητών του σχολικού έτους 2022/ 23. Η έκθεση πραγματοποιείται στο Φουαγιέ της Γερμανικής Σχολής Αθηνών από τις 05. 04. 2023 έως τα μέσα Μαΐου 2023.

«Εσύ και εγώ», λοιπόν, το θέμα της χρονιάς στο μάθημα των Εικαστικών!

Και τι δεν μπορούμε να φανταστούμε από αυτό!

Μια φιλία
Μια συνάντηση
Μια αυτοδραματοποίηση
Μια απόκρυψη
Ένα βλέμμα
Μια χειρονομία
Μια σύγκρουση ίσως;
Μια πιθανή συμφιλίωση;
Μια πρώτη γνωριμία;
Διαφορετικότητα;

Ομοιότητα;
Ο ένας με τον άλλον;
Ο ένας εναντίον του άλλου;

Το θέμα «Εσύ κι εγώ» έχει τόσες πολλές παραλλαγές και οι μαθητές μας παρουσιάζουν σε αυτή την έκθεση ένα πολύχρωμο και πολύπλευρο μέρος από αυτό!  

Το Εικαστικό Τμήμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών σας εύχεται καλή απόλαυση στην παρατήρηση των γεμάτων φαντασία επιτυχημένων έργων!