Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πρόγραμμα Γερμανικών στο Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα»

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πρόγραμμα Γερμανικών στο Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα»

Η γερμανική γλώσσα έχει κυρίαρχη θέση στην προσχολική εκπαίδευση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Οι νηπιαγωγοί στο Προνηπιακό και το Νηπιακό Τμήμα επικοινωνούν με τα παιδιά στη γερμανική γλώσσα. Παράλληλα, ενισχύεται η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας μέσα από τη συνεργασία με τα παιδιά στο πλαίσιο μικρών ομάδων.

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του προγράμματος των Γερμανικών, καθώς και για το πώς υλοποιείται η ενίσχυση της γερμανικής γλώσσας στο Προνηπιακό και το Νηπιακό Τμήμα της Σχολής, σας προσκαλούμε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 σε μια ενημερωτική εκδήλωση, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο του Δημοτικού σχολείου.

Στην εκδήλωση αυτή η Διευθύντρια του Προνηπιακού/ Νηπιακού Τμήματος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Σχολής για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε μερικά από τα παιχνίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται στον Προνηπιακό/ Νηπιακό Τμήμα για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.