Ενημερωτική εκδήλωση: Εισαγωγική εξέταση 2024

Ενημερωτική εκδήλωση: Εισαγωγική εξέταση 2024

Η επόμενη ενημερωτική εκδήλωση για την εισαγωγική εξέταση 2024 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 19:30-21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Αρχικά, ο Δρ Θεόδωρος Μαγγίδης, διευθυντής της Πρώτης Βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα σας παρουσιάσει το εκπαιδευτικό σύστημα της DSA και κυρίως το σύστημα στις τάξεις 7-9.

Στη συνέχεια ο κύριος Nikolaos Jäger, Υπεύθυνος Εισαγωγικής Εξέτασης και Γερμανικών ως ξένης γλώσσας, θα σας παρουσιάσει διεξοδικά την εισαγωγική εξέταση για την τάξη 7.