Το κτήριο του Προνηπιακού Τμήματος

Το κτήριο του Προνηπιακού Τμήματος

Τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το νηπιαγωγείο κέρδισε ομόφωνα ο απόφοιτος Ποτηρόπουλος με την πρωτοποριακή του πρόταση, μια σύλληψη εμπνευσμένη από τα παιδικά τουβλάκια. Οι αίθουσες των ομάδων, εξωτερικά εντελώς λευκές με ξύλινα προστεγάσματα, είναι τοποθετημένες με ευαισθησία γύρω από τον υπαίθριο χώρο. Εσωτερικά κυριαρχεί ένα δυνατό πράσινο. Το κτήριο αναγνωρίστηκε από τον αρχιτεκτονικό κόσμο με σειρά δημοσιευμάτων. Μεταξύ άλλων προτάθηκε για το βραβείο Mies van der Rohe ενώ έλαβε το βραβείο κοινού του Architizer A+Α. Αυτή η αρχιτεκτονική «εικόνα» θεωρείται ένα από τα πιο ωραία νηπιαγωγεία της χώρας επηρεάζοντας μάλιστα γονείς στην επιλογή σχολείου για τα παιδιά τους.

Το κτήριο του Δημοτικού

Το κτήριο του Δημοτικού

Στον διαγωνισμό για το κτήριο του δημοτικού επικράτησε η γερμανόφωνη αρχιτέκτων Καλλίρη. Ως προς τα σχολικά κριτήρια έπαιξαν σημαντικό ρόλο η βελτιστοποίηση χρήσεων των εσωτερικών χώρων, η μετατόπιση της εισόδου σε συνδυασμό με τη νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και την αυλή, καθώς και η συνολική διατήρηση του ελεύθερου χώρου. Η επένδυση του κτηρίου με ξύλο κέδρου, σε συνδυασμό με τις χρωματιστές κινητές περσίδες, έδωσε ένα πρόσθετο αρχιτεκτονικό στίγμα, έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα για το ελληνικό περιβάλλον. Και αυτό το κτήριο αναγνωρίστηκε σε δημοσιεύσεις από το επαγγελματικό κοινό.