Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο και Πανελλαδικές Εξετάσεις

Κατά την έναρξη της φοίτησης στην ανώτερη βαθμίδα σπουδών (τάξεις 10 – 12) οι μαθητές αποφασίζουν αν και σε ποια κατεύθυνση / πεδίο σπουδών ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για αυτούς τους μαθητές ήδη από την 10η τάξη και εντός του ωρολόγιου προγράμματος αρχίζει μια στοχευμένη προετοιμασία για τα γνωστικά αντικείμενα του εκάστοτε πεδίου των Πανελλαδικών. Η προετοιμασία αυτή γίνεται μόνο στην ελληνική γλώσσα από τους έμπειρους Έλληνες εκπαιδευτικούς της Σχολής και αποσκοπεί στην επιτυχή συμμετοχή των μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στην ανώτερη βαθμίδα σπουδών (Sek II) κάθε μαθητής - στο πλαίσιο του DIA - έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός αρκετά εξατομικευμένου προγράμματος με πολλές δυνατότητες επιλογής μαθημάτων. Στην 12η τάξη πραγματοποιούνται και οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου DIA, οι οποίες τουλάχιστον κατά το  50% γίνονται στη γερμανική γλώσσα.

Με την απόκτηση του γερμανικού απολυτηρίου, οι απόφοιτοι αποκτούν αυτομάτως το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας και πολλών άλλων χωρών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να μπορέσουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.