Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο

Το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (για συντομία DIA) είναι ο υψηλότερος απολυτήριος τίτλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει η Γερμανία. Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο απολυτήριο, το οποίο συγκεράζει την αποδεδειγμένη ποιότητα του γερμανικού απολυτηρίου Abitur με εθνικές πτυχές της χώρας υποδοχής, που στην περίπτωσή μας είναι η Ελλάδα.  

Το DIA δεν προσφέρει απλώς τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους κλάδους σπουδών στο σύνολο των Πανεπιστημιακών τμημάτων και των ΑΕΙ της Γερμανίας. Με το DIA αποκτά επίσης ο απόφοιτος και το δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο.  

Επιπροσθέτως στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, οι μαθήτριες και οι μαθητές μας θα προετοιμάζονται -στο πλαίσιο του DIA- με συμπληρωματικά μαθήματα και για την επιτυχή συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό οι απόφοιτοι της DSA θα έχουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και για τις σπουδές τους στην Ελλάδα.

Το μάθημα θα γίνεται κατά κύριο λόγο στα Γερμανικά, ενώ θα διδάσκονται και άλλες σύγχρονες ξένες γλώσσες όπως τα Αγγλικά ή τα Γαλλικά. Όπως είναι αυτονόητο όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές θα διδάσκονται Νέα Ελληνικά και ορισμένα μαθήματα θα διδάσκονται στη νεοελληνική γλώσσα. Εξετάσεις μαθημάτων στο πλαίσιο της απολυτήριας εξέτασης μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν στη νεοελληνική γλώσσα.

 

pdf «Παιδεία για ένα κοινό μέλλον» - Μια εισαγωγή στη Γερμανική Σχολή Αθηνών