Απόφοιτοι ελληνικού δημοτικού

Προφίλ Ε στις τάξεις 7 έως 9

Το προφίλ Ε απευθύνεται σε παιδιά, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από ένα ελληνικό Δημοτικό.

Αυτό το προφίλ προσφέρει στα ελληνόφωνα παιδιά, που ξεκινούν τη φοίτησή τους στη DSA στην 7η τάξη, την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για το γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και των Θρησκευτικών ελληνοορθόδοξου δόγματος που προσφέρονται από την 7η τάξη και το μάθημα της Κοινωνικής Αγωγής από την 8η τάξη διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Εντός του προφίλ Ε και ασχέτως της κατεύθυνσης που ακολουθούν οι μαθητές μας (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) υπάρχει για όλους τους μαθητές από τις τάξεις 7 έως 9 η δυνατότητα να επιλέξουν στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής μεταξύ των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών, των Γαλλικών, της Πληροφορικής και άλλων προσφερόμενων μαθημάτων. Το μάθημα σε όλες αυτές τις γλώσσες  μπορεί να συνεχιστεί έως την απόκτηση του απολυτηρίου στη 12η τάξη.

Ωρολόγιο πρόγραμμα πρώτης βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στα γερμανικά)