Δεύτερη βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα σπουδών γερμανικού τμήματος

Οι τάξεις 10, 11 και 12  αποτελούν τη γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα σπουδών.

  • Η 10η τάξη είναι η φάση εισαγωγής. Οι μαθητές προάγονται από την φάση εισαγωγής στη φάση εξειδίκευσης.
  • Η 11η και 12η τάξη ανήκουν στη φάση εξειδίκευσης. Οι επιδόσεις κατά την φάση εξειδίκευσης συνυπολογίζονται στον βαθμό του απολυτηρίου. Στη 12η τάξη ολοκληρώνεται  η φοίτηση στη γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα που ακολουθεί το σύστημα διδασκαλίας ανά τμήμα με την απολυτήρια εξέταση. Αυτή δίνει και το δικαίωμα γενικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γερμανία , σχεδόν σε όλες τις  ευρωπαϊκές  χώρες, τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες στον κόσμο.
  • Για τις τάξεις τελειοφοίτων έως το 2018 ισχύει το απολυτήριο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Reifeprüfung. Οι τελειόφοιτοι από το έτος 2019 θα παίρνουν μέρος στην απολυτήρια εξέταση για τον τίτλο DIA (Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο).

 

Εισαγωγή στη γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα

Οι μαθητές που έχουν προαχθεί στην 10η τάξη, εντάσσονται αυτόματα στην φάση εισαγωγής της γυμνασιακής ανώτερης βαθμίδας σπουδών. Μαθητές της βαθμίδας Realschule που στο τέλος της 10ης τάξης έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εισαχθούν στη γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα, πρέπει να επαναλάβουν τη φοίτηση στη 10η τάξη σε γυμνασιακό επίπεδο.

 

Tάξεις τελειοφοίτων έως το 2018 - Γερμανικό Απολυτήριο (RP)

pdf Πληροφορίες για τη γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα - RP  (στην ελληνική γλώσσα)

pdf Übersicht gymnasiale Oberstufe - RP  (στη γερμανική γλώσσα)

pdf Präsentation zur gymnasialen Oberstufe - RP  (στη γερμανική γλώσσα)

pdf Laufbahnberatungsbogen für die Gesamtqualifikation - RP  (στη γερμανική γλώσσα)

pdf Wahlbogen für die 11./12. Klasse - RP  (στη γερμανική γλώσσα)

pdf Wahlbogen für die Abwahl eines Kurses zur 12. Klasse - RP  (στη γερμανική γλώσσα)

pdf RP-Prüffächer  (στη γερμανική γλώσσα)

 

Τάξεις τελειοφοίτων 2019 & 2020 – Εξέταση για το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο

pdf DIA-Präsentation für Klasse 10 (στη γερμανική γλώσσα)

pdf DIA Präsentation für Klasse 11-12 (στη γερμανική γλώσσα)

pdf Πληροφορίες για τη γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα DIA 19_20  (στην ελληνική γλώσσα)

pdf Übersicht DIA 2019_20  (στη γερμανική γλώσσα)

pdf Wahlblatt für Klasse 10  (στη γερμανική γλώσσα)

pdf Wahlblatt für Klasse 11 (στη γερμανική γλώσσα)

 

Τάξεις τελειοφοίτων από 2020/21 – Εξέταση για το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο

pdf Παρουσίαση: Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA) 10η τάξη