Πρώτη βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισαγωγικές σημειώσεις

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών προσφέρει στην πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές ένα βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας το οποίο λαμβάνει υπόψη το πολιτισμικό υπόβαθρο των δύο χωρών. Επειδή οι νέοι άνθρωποι διαθέτουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, χαρίσματα και ικανότητες, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ατομική υποστήριξη των μαθητών.

Στο μάθημα οι μαθήτριες και οι μαθητές αποκτούν αφενός ειδικές γνώσεις και δεξιότητες και αφετέρου κοινωνικές και μεθοδολογικές δεξιότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς για τη δια βίου μάθηση. Για το λόγο αυτό στην εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου συμπεριλαμβάνονται οι εξής στόχοι: «Οι μαθητές μας έρχονται με ευχαρίστηση στο σχολείο. Προσδοκούμε κι υποστηρίζουμε την περιέργεια, την προθυμία για επίτευξη επιδόσεων, την πειθαρχία, τη φιλομάθεια, το ομαδικό πνεύμα και την ατομική πρωτοβουλία

 

Realschule

Οι μαθητές του Realschule διδάσκονται κατά κανόνα ανά τάξη μαζί με τους μαθητές των άλλων τύπων. Η μεθοδολογική διαφοροποίηση, η αξιολόγηση βάσει των ειδικών παραμέτρων για το Realschule καθώς και διαγωνίσματα και τεστ ειδικά σχεδιασμένα για το επίπεδο του Realschule εξασφαλίζουν ότι στους μαθητές παρέχεται η ενδεδειγμένη σχολική εκπαίδευση.

Οι μαθητές του Realschule δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν τα μαθήματα της δεύτερης ξένης γλώσσας, δηλαδή των Γαλλικών ή των Λατινικών, μετά την 7η  τάξη.

 

Διαγωνίσματα και τεστ για τους μαθητές του Realschule στην τάξη 10

Στην 10η τάξη οι μαθητές του Realschule­­– σε αντίθεση με τους μαθητές του Gymnasium – γράφουν διαγωνίσματα μόνο στα Γερμανικά, τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά, τα Νέα Ελληνικά και ενδεχομένως στη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά/ Λατινικά).

 

Απολυτήριες εξετάσεις του Realschule στη 10η τάξη

Οι απολυτήριες εξετάσεις του Realschule αποτελούνται από ένα γραπτό κι ένα προφορικό μέρος:

  1. Γραπτές εξετάσεις σε δύο από τα τρία μαθήματα: Γερμανικά, Αγγλικά, Μαθηματικά. Τα θέματα των εξετάσεων τίθενται από κεντρική υπηρεσία.
  2. Προφορικές εξετάσεις: Κάθε εξεταζόμενος εξετάζεται προφορικά τουλάχιστον σε ένα μάθημα. Οι μαθητές έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε μία ακόμη προφορική εξέταση.