Γερμανικό τμήμα

Η DSA χωρίστηκε σε ελληνικό και γερμανικό τμήμα το 1960/61. Από το 2015/16 αρχίζει σταδιακά η επανένωση των δύο τμημάτων, ξεκινώντας από την 7η  τάξη. Το 2019/20 θα είναι η χρονιά αποφοίτησης της τελευταίας 12ης  τάξης του ελληνικού και γερμανικού τμήματος και η χρονιά που θα σταματήσει ολοκληρωτικά η λειτουργία των δυο παράλληλων τμημάτων.

Το γερμανικό τμήμα οδηγεί τους μαθητές του Γυμνασίου έως την τελική απολυτήρια εξέταση Reifeprüfung στη 12η  τάξη. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές της Realschule  να πάρουν το αντίστοιχο απολυτήριο στη 10η  τάξη και αντίστοιχα οι μαθητές της Hauptschule το αντίστοιχο απολυτήριο στην 9η  τάξη.   

Σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης στο γερμανικό τμήμα είναι να δοθεί στους Γερμανούς μαθητές και μαθήτριες, που ζουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, η δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς ανά πάσα στιγμή στις απαιτήσεις του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος, όταν επιστρέψουν στη χώρα τους.