Ελληνικό τμήμα

Η DSA χωρίστηκε σε ελληνικό και γερμανικό τμήμα το 1960/61. Από το 2015/16 άρχισε σταδιακά η επανένωση των δύο τμημάτων, ξεκινώντας από την 7η τάξη. Το 2016/17 θα ολοκληρωθεί η λειτουργία του Γυμνασίου του εληνικού τμήματος, ενώ το 2019/20 θα είναι η χρονιά αποφοίτησης της τελευταίας 12ης τάξης του ελληνικού και γερμανικού τμήματος και η χρονιά που θα σταματήσει ολοκληρωτικά η λειτουργία των δυο παράλληλων τμημάτων.

Το ελληνικό τμήμα αποτελείται από το Λύκειο. Σε κάθε τάξη υπάρχουν τρία παράλληλα τμήματα με όριο τους 28 μαθητές. Το Λύκειο ακολουθεί το πρόγραμμα των ελληνικών Λυκείων και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας.

Τα μαθήματα των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, των Λατινικών, των Αγγλικών, των Καλλιτεχνικών, της Μουσικής, της Φυσικής Αγωγής και της Πληροφορικής διδάσκονται στα Γερμανικά κατά κύριο λόγο από Γερμανούς εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα από εγκεκριμένα γερμανικά σχολικά βιβλία και τα αντίστοιχα ελληνικά σχολικά βιβλία του ΟΕΔΒ. Με αυτόν τον τρόπο, οι Έλληνες μαθητές εξοικειώνονται όχι μόνο με τη γερμανική ορολογία αλλά και με την παρακολούθηση μαθημάτων στη γερμανική γλώσσα. H γερμανική γλώσσα έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία: τα γερμανικά είναι κύριο μάθημα βάσης και διδάσκεται 6 ώρες εβδομαδιαίως. Τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά από Έλληνες εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα και τα ελληνικά σχολικά βιβλία του ΟΕΔΒ. Εφαρμόζονται, όμως, πρωτοπόρες και σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι, χάρη στο εξειδικευμένο γερμανικό κι ελληνικό προσωπικό και στις συνεχείς επιμορφώσεις και σεμινάρια που προσφέρει η Σχολή στους εκπαιδευτικούς.

Σημαντικό πλεονέκτημα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών είναι η έμφαση που δίνεται στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας κι η δυνατότητα που παρέχεται στους τελειόφοιτους μαθητές του ελληνικού τμήματος να αποκτήσουν εκτός από το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης στα γερμανικά ΑΕΙ μέσω της Ergänzungsprüfung (Συμπληρωματική Εξέταση). Οι μαθήτριες και οι μαθητές μας μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια τόσο του εσωτερικού μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όσο και του εξωτερικού, αφού το Γενικό Δικαίωμα Πρόσβασης στα γερμανικά ΑΕΙ αναγνωρίζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Στα γερμανικά μάλιστα πανεπιστήμια, οι απόφοιτοί μας γίνονται δεκτοί βάσει όσων ισχύουν και για τους Γερμανούς αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δε θεωρούνται ξένοι. Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο ότι οι μαθητές που επιτυγχάνουν στην Ergänzungsprüfung λαμβάνουν και μία επίσημη βεβαίωση επάρκειας της γερμανικής γλώσσας από το γερμανικό κράτος.