Φάκελος Newsletter

Newsletter des Vorstands und der Leitung der Deutschen Schule Athen

Newsletter του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Έγγραφα

pdf DSA Newsletter Dezember 2016 (ελληνικά)
pdf DSA Newsletter Dezember 2016 (deutsch)
pdf DSA Newsletter Juni 2016 (ελληνικά)
pdf DSA Newsletter Juni 2016 (deutsch)
pdf DSA Newsletter Dezember 2015 (ελληνικά)
pdf DSA Newsletter Dezember 2015 (deutsch)
pdf DSA Newsletter Juni 2015 (ελληνικά)
pdf DSA Newsletter Juni 2015 (deutsch)
pdf DSA Newsletter Dez 2014 (ελληνικά)
pdf DSA Newsletter Dez 2014 (deutsch)
pdf DSA Newsletter Juni 2014 (ελληνικά)
pdf DSA Newsletter Juni 2014 (deutsch)
pdf DSA Newsletter 4_2013 (deutsch)
pdf DSA Newsletter 4_2013 (ελληνικά)
pdf DSA Newsletter 5_2012 (deutsch)
pdf DSA Newsletter 5_2012 (ελληνικά)