Χρονικά

           

Περιεκτικό – παραστατικό - ενημερωτικό

Τα Χρονικά της Γερμανικής Σχολής Αθηνών εκδίδονται από το σχολικό έτος 2001 /2002 καταγράφοντας σε δύο γλώσσες τα μεγάλα και μικρά γεγονότα του σχολείου μας. Η συντακτική ομάδα καταβάλλει προσπάθεια να προβάλει τις ποικίλες δραστηριότητες των μαθητών και καθηγητών μας παρουσιάζοντας κάθε χρόνο σε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας και στους φίλους του σχολείου μια περιεκτική και αξιοπρόσεκτη έκδοση.

Οι πολλές μόνιμες σελίδες των χρονικών ξεκινούν με φωτογραφίες τάξεων και παρουσιάσεις νέων καθηγητών, ακολουθούν ειδήσεις σχετικά με ποικίλες δραστηριότητες τάξεων και σχολικές εκδηλώσεις, ενώ παρακάτω διάφοροι διδακτικοί τομείς παρουσιάζουν τα ποικίλα προγράμματά τους.

Έτσι καθίσταται αισθητός με πάρα πολλούς τρόπους ο διεθνής χαρακτήρας της ΓΣΑ, καταδεικνύεται η ακτινοβολία της στον κοινωνικό περίγυρο και μαζί με αυτήν και το υψηλό επίπεδο της εργασίας μας με τους μαθητές από άποψη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Τα Χρονικά της ΓΣΑ – εδώ και πολλά χρόνια ένα ψυχαγωγικό, απολαυστικό και σημαντικό ανάγνωσμα, που αναμένεται με ανυπομονησία με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.

Η συντακτική ομάδα

 

folder Αρχείο