Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

-Διοικητικό Συμβούλιο-

Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών

151 23 Μαρούσι - Αθήνα

Tηλ.: +30-2106199260-5

Φαξ: 0+0-2106199267

E-mail: vorstand@dsathen.gr

Homepage: www.dsathen.gr

 

Μέλη του ΔΣ του Γερμανικού Σχολικού Συλλόγου Αθηνών

Τακτικά Μέλη:

Martin Schüller, Πρόεδρος

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2006. Ο κος Schüller είναι πρόεδρος του ΔΣ και δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Οικονομικών - Μισθοδοσίας, καθώς και στην Επιτροπή Προβολής Σχολείου - Marketing.

Dr. Thomas Greve, αναπληρωτής Προέδρου

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2007. Ο Δρ Greve είναι αναπληρωτής προέδρου του ΔΣ και δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Οικοδομικών Κατασκευών - Επισκευών, καθώς και στην Επιτροπή Προβολής Σχολείου - Marketing.

Dr. Thomas Brinkmann, Ταμίας

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2006. Ο Δρ Brinkmann είναι ο ταμίας του ΔΣ και δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Οικονομικών - Μισθοδοσίας, καθώς και στην Επιτροπή Έκπτωσης Διδάκτρων.

Stefan Mittmann

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2013. Ο κος Mittmann δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Έκπτωσης Διδάκτρων, στην Επιτροπή Οικονομικών - Μισθοδοσίας, καθώς και στην Επιτροπή Προσωπικού.

Britta Balden

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2008. Η κα Balden δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Οικονομικών - Μισθοδοσίας, καθώς και στην Επιτροπή Προσωπικού.

Dr. Richard Epstein

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2007. Ο Δρ Epstein δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Προσωπικού, στην Επιτροπή Προβολής Σχολείου - Marketing, καθώς και στην Επιτροπή Οικοδομικών Κατασκευών - Επισκευών.

Dr. Dirk Krosdorf

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2012. Ο Δρ Krosdorf δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Οικοδομικών Κατασκευών - Επισκευών.

Latifah Peters

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2010. Η κα Peters δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Προσωπικού, στην Επιτροπή Έκπτωσης Διδάκτρων, καθώς και στην Επιτροπή Προβολής Σχολείου - Marketing.

Wolfgang Gebhardt

 

Μέλος του ΔΣ της ΓΣΑ από το Σεπτέμβριο του 2013. Ο κος Gebhardt δραστηριοποιείται στην Επιτροπή Οικοδομικών Κατασκευών - Επισκευών, καθώς και στην Επιτροπή Έκπτωσης Διδάκτρων.

 

 

 

Συμβουλευτικά Μέλη:

1. Monika Frank, Γερμανική Πρεσβεία

2. Martina Conrads, Γερμανική Πρεσβεία

3. Annette Brunke-Kullik, OStD'in, Διευθύντρια Σχολής

4. Detlef Graff, StD, Υποδιευθυντής Σχολής

5. Βασίλης Τόλιας, M.Ed., Υποδιευθυντής Σχολής

6. Ήρα Στάικου, Διευθύντρια Διοικήσεως