Η διευρυμένη Διεύθυνση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

 

μπροστά, από αριστερά: A. Brunke-Kullik, G. Wensky / πίσω, από αριστερά: D. Graff, V. Tolias, J. Eberlein, A. Kanellakopoulou, A. Haffner

 

Διεύθυνση Annette Brunke-Kullik, OStD'in
Υποδιεύθυνση                  Detlef Graff, StD (αναπληρωτής σε περίπτωση απουσίας)
  Βασίλης Τόλιας, M.Ed.
   
Ανώτερη βαθμίδα σπουδών                       Detlef Graff, StD, Βασίλης Τόλιας, M.Ed.
Μέση βαθμίδα σπουδών Jens Eberlein, Αγγελική Κανελλακοπούλου, M.A.Ed.
Δημοτικό Albrecht Haffner (R)
Προνηπιακό/Νηπιακό Τμήμα Gabriele Wensky

 

Διοίκηση 

Διευθύντρια Διοικήσεως                         Ήρα Στάικου                

 

Ειδικές αρμοδιότητες

Γερμανικά ως ξένη γλώσσα (DaF) Georgia Kotsialou
Ολοκληρωμένη διδασκαλία γερμανικών (DFU) Verena Mimidis
Διαχείριση Παιδαγωγικής Ποιότητας (PQM) Αγγελική Κανελλακοπούλου, M.A.Ed.
Summer Camp, Ανταλλαγές,                                 Deutsche Schule Athen-Running Team Χρήστος Κωνσταντινίδης                                                     
Εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός Johanna Neudecker    
Σχολίατρος Dr. med. Agnoula Sáfar
Σχολική ψυχολόγος Juliane Krehmeier
Λύκειο, Συμπληρωματική Εξέταση Βασίλης Τόλιας, M.Ed.
  Δρ Αλέξανδρος Έξαρχος (αναπληρωτής)
Τεχνικός ασφαλείας Βασίλης Τόλιας, M.Ed.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Χαρούλα Αντωνοπούλου