H Φιλοσοφία κι η Αποστολή της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

- Η ανανεωμένη Φιλοσοφία και Αποστολή της Γερμανικής Σχολής Αθηνών είναι υπό προετοιμασία και θα δημοσιευθεί σύντομα -

 

Το σχολείο μας

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών με την παρουσία της από το 1896 εντάσσεται μεταξύ των παλαιοτέρων γερμανικών σχολείων του εξωτερικού. Σήμερα, είναι ένα ιδιωτικό σχολείο το οποίο υποστηρίζεται από τη Γερμανία με εκπαιδευτικό προσωπικό κι οικονομικές επιχορηγήσεις. Καθήκον της είναι η μετάδοση γνώσης της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών και γερμανικών μορφωτικών αξιών. Είναι συνάμα σχολείο και τόπος συνάντησης Ελλήνων και Γερμανών, Αυστριακών κι Ελβετών οι οποίοι ζουν στην Αθήνα, καθώς κι όλων όσοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γερμανική γλώσσα και το γερμανικό πολιτισμό. Προσφέρει στους απόφοιτούς της απολυτήρια, που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το γερμανικό διεθνές απολυτήριο (DIA)  θα αποτελεί στο μέλλον το κοινό απολυτήριο για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Με τις υψηλές απαιτήσεις της, η DSA επιθυμεί να θέσει ποιοτικά πρότυπα. Για το σκοπό αυτό, όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στη σχολική ζωή έχουν συμφωνήσει να εργαστούν για την πραγματοποίηση των παρακάτω βασικών αρχών.

Μάθημα και παιδεία

Το γερμανικό κι ελληνικό διδακτικό δυναμικό μας, προσφέρει στο πλαίσιο μιας σφαιρικής εκπαίδευσης ένα μοντέρνο, υψηλών προδιαγραφών, συγκεκριμένο ως προς τους προσανατολισμούς του μάθημα και εγγυάται μια εξατομικευμένη υποστήριξη. Κοινό στόχο αποτελεί μια πολύπλευρη γενική παιδεία. Οι μαθητές μας έρχονται με ευχαρίστηση στο σχολείο. Προσδοκούμε κι υποστηρίζουμε την περιέργεια, την προθυμία για επίτευξη επιδόσεων, την πειθαρχία, τη φιλομάθεια, το ομαδικό πνεύμα και την ατομική πρωτοβουλία. Οι μαθητές μας θα πρέπει να είναι αργότερα σε θέση να έχουν μια πλούσια σε νόημα ζωή και να μπορούν να αναλάβουν και την ευθύνη μιας ηγετικής θέσης. Ο παραδειγματικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός του σχολείου μας ανταποκρίνεται σε υψηλές απαιτήσεις.

Γλώσσες και πολιτισμός

Οι μαθητές μας αισθάνονται εξοικειωμένοι τόσο με το γερμανικό όσο και με το ελληνικό γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Αποκτούν ασφάλεια και δεξιότητα στην αγγλική γλώσσα, ενώ τους προσφέρονται δυνατότητες και για την εκμάθηση άλλων γλωσσών. Θέτουμε το κέντρο βάρους μας στην έγκαιρη εντατική υποστήριξη της διδασκαλίας των γλωσσών.

Σχολείο και περιβάλλον

Με την πολύπλευρη προσφορά εξωσχολικών δραστηριοτήτων και δημόσιων εκδηλώσεων, δημιουργούμε χώρο για συναντήσεις πέραν των ορίων του μαθήματος. Η ακτινοβολία του σχολείου στον πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα το καθιστά πρότυπο, όσον αφορά στους διδακτικούς του στόχους.

Επικοινωνία και σχολική κοινότητα

Η διαφάνεια σε όλους τους παιδαγωγικούς κι οργανωτικούς τομείς αποτελεί το θεμέλιο της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Για όλες τις ομάδες, ισχύει δέσμευση για συνεργασία, ειλικρίνεια και αμοιβαίο σεβασμό. Η σύγκλιση του γερμανικού και του ελληνικού τμήματος αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης και βελτίωσης του σχολείου μας. Στο μέλλον, η DSA στοχεύει σε μια κοινή τελική εξέταση, η οποία θα αναγνωρίζεται κι από τις δύο χώρες - Ελλάδα και Γερμανία - ως έγκριση πρόσβασης στα πανεπιστήμια.

Υπευθυνότητα και δημοκρατία

Οι μαθητές μας διδάσκονται με την ενεργό συμμετοχή τους στη σχολική ζωή την υπευθυνότητα και το σεβασμό για τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους και το περιβάλλον. Αυτό αποτελεί θεμέλιο για κοινωνική συμπεριφορά και δημοκρατία.

Συνάντηση και Ευρώπη

Το σχολείο μας αποτελεί κέντρο διαπολιτισμικής συνάντησης. Υποστηρίζουμε και καλλιεργούμε την κατανόηση και το σεβασμό των ατομικών κι εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση ενσυνείδητης και βιωμένης ενσωμάτωσης στην Ευρώπη.