Φάκελος Schulordnung - Σχολικός κανονισμός

Έγγραφα

pdf Schulordnung - Σχολικός κανονισμός
pdf Schulordnung der griechischen Abteilung - Σχολικός κανονισμός ελληνικού τμήματος