Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την 11η τάξη

Την Παρασκευή 12.01.18 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή μας η ετήσια Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η οποία έλαβε χώρα στο καινούργιο κτήριο του Δημοτικού της DSA. Περίπου τριάντα ομιλήτριες και ομιλητές –ανάμεσά τους πολλοί γονείς ή και απόφοιτοι της DSA– παρουσίασαν με ενθουσιασμό τα επαγγέλματά τους στους μαθητές της ανώτερης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντικείμενο της παρουσίασης ήταν τόσο οι σπουδές, οι οποίες συχνά είχαν ολοκληρωθεί στην Ελλάδα, στη Γερμανία ή και στις δυο χώρες, όσο και η επαγγελματική καθημερινότητα στην πράξη, μετά τις σπουδές. Ενδεικτικά παραδείγματα για το εύρος των επαγγελματικών κλάδων που παρουσιάστηκαν ήταν οι ακόλουθοι τομείς: Ιατρική, Νομική, Επιστήμες Μηχανικών, Πληροφορική, η Οικονομία, η Πολιτική, η Έρευνα, Δημοσιογραφία και πολλοί ακόμα.

Καθώς οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις παρουσιάσεις τις οποίες παρακολούθησαν, επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε πολλές ερωτήσεις και ζωηρές συζητήσεις. Με ένα ίχνος ζήλειας, οι ομιλητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί θυμούνταν ότι παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, να υποβάλει δηλαδή ένας μαθητής προσωπικά ερωτήσεις απευθυνόμενες σε εκπροσώπους τόσων διαφορετικών κλάδων σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τις σχετικές εμπειρίες τους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που κάθε χρόνο πολλοί επαγγελματίες αφιερώνουν χρόνο σ’ αυτήν την εκδήλωση· με τις πληροφορίες που δίνουν επιθυμούν να βοηθήσουν τις μαθήτριες και τους μαθητές στη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με τις δικές τους επαγγελματικές επιλογές.