Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Από το 1998 η Γερμανική Σχολή Αθηνών πραγματοποιεί κάθε χρόνο την Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΗΕΠ). Αυτή η μοναδική -ακόμα και ανάμεσα στις υπόλοιπες Γερμανικές Σχολές- εκδήλωση απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές της 11ης τάξης, που βρίσκονται σε μια ηλικία, κατά την οποία αρχίζουν να παίρνουν σιγά σιγά σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τον κλάδο σπουδών που θα ακολουθήσουν και το μελλοντικό τους ίσως επάγγελμα. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τις μαθήτριες και τους μαθητές να πάρουν πιο εύκολα αυτή την απόφαση, δίνοντας ενδεδειγμένες και πολυποίκιλες πληροφορίες για τις δυνατότητες σπουδών και τα διάφορα επαγγελματικά πεδία στην Ελλάδα, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αυτές οι πληροφορίες δίνονται μέσα από διαλέξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας σχολικής ημέρας.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με ήδη γνωστούς αλλά και νέους επαγγελματικούς τομείς μέσω ενός ευρέος και ποικίλου προγράμματος. Οι προσκεκλημένοι εισηγητές και εισηγήτριες είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες, ειδικοί στον τομέα τους και διαθέτουν πλούσιες γνώσεις και προσωπικές επαγγελματικές εμπειρίες στον τομέα ειδίκευσής τους.

Ανάμεσα στους εισηγητές είναι και πολλοί γονείς και απόφοιτοι της Σχολής, οι οποίοι κάθε χρόνο μοιράζονται με εμάς τις γνώσεις τους και απαντούν στις ερωτήσεις των μαθητών.