Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η συμβουλευτική υποστήριξη για τις σπουδές και τον επαγγελματικό προσανατολισμό κατέχει μια εδραιωμένη θέση στη σχολική ζωή και προσφέρει στις μαθήτριες και στους μαθητές ποικίλες δυνατότητες πληροφόρησης σε επίπεδο τόσο γενικό όσο και ατομικό.

Πιο συγκεκριμένα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

- συμβουλευτική υποστήριξη για τη δυνατότητα σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας στη Γερμανία,

- διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης,

- προετοιμασία και υποστήριξη των πρακτικών ασκήσεων επαγγελματικού χαρακτήρα στη 10η τάξη,

- προσφορά εκπαιδευτικών εκδρομών στη Γερμανία.

Για να μπορέσουν οι μαθήτριες και οι μαθητές της DSA να ακολουθήσουν τη δική τους προσωπική επαγγελματική διαδρομή, η Γερμανική Σχολή Αθηνών τους προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.  

Καταρχάς πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ατομικές συναντήσεις με την αρμόδια εκπαιδευτικό της Σχολής, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Κατά τη διάρκειά τους παρέχονται σε προσωπικό επίπεδο συμβουλές καθώς και υποστήριξη των μαθητών στην επιλογή των σπουδών και του επιθυμητού επαγγέλματος.

Κατά τα σχολικά έτη 2017/18 και 2018/19 αρμόδια είναι η κυρία Neudecker. Οι ώρες ακρόασης πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη κατά την 5η ώρα ή μετά από ραντεβού στο γραφείο G 208.

Επιπλέον, εκπρόσωποι της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD καθώς και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εύρεσης Εργασίας επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την DSA, για να ενημερώσουν και να συμβουλεύσουν τους μαθητές.

Παράλληλα, άλλες στοχευμένες πληροφορίες δίνονται στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Σπουδές στη Γερμανία» η οποία διοργανώνεται με επαγγελματισμό από την κυρία Τορνικίδου, εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εύρεσης Εργασίας, και πραγματοποιείται εν μέρει και στην ελληνική γλώσσα.

Η DSA διοργανώνει επίσης κάθε χρόνο την Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωποι από ποικίλους επαγγελματικούς χώρους έρχονται σε επαφή και συνομιλούν με τους μαθητές. Πολλοί γονείς και απόφοιτοι της Σχολής συμμετέχουν ενεργά και υποστηρίζουν αυτήν την εκδήλωση παρουσιάζοντας στους μαθητές μια ολοκληρωμένη εικόνα του επαγγέλματος που ασκούν.

Στην 10η τάξη, οι μαθητές της DSA λαμβάνουν μέρος σε πρακτική άσκηση επαγγελματικού χαρακτήρα στη Γερμανία ή στην Ελλάδα, διάρκειας μιας ή δυο βδομάδων. Οι μαθητές συχνά επιλέγουν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε έναν επαγγελματικό χώρο που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αποκομίζοντας μια χρήσιμη εικόνα του εν λόγω εργασιακού χώρου. Η DSA και κυρίως η αρμόδια για τις πρακτικές ασκήσεις κυρία Μαντοπούλου υποστηρίζουν τους μαθητές σ’ αυτήν τη διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές στη Γερμανία που γίνονται στην 11η τάξη έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι μαθητές μας ακολουθούν ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο και στις Σχολές που ενδιαφέρουν τους μαθητές και πλαισιώνεται από δραστηριότητες τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Συχνά πραγματοποιούνται παράλληλα συναντήσεις με απόφοιτους της Σχολής που μιλάνε για τις σπουδές τους και γενικότερα για τις εμπειρίες τους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας αποκτούν μια ρεαλιστική εικόνα των σπουδών και της ζωής στη Γερμανία.

pdf Η συμβουλευτική για τις σπουδές και τον επαγγελματικό προσανατολισμό - το πρόγραμμα της DSA (στη γερμανική γλώσσα)

pdf Ενημερωμένος κατάλογος με συνδέσμους σχετικούς με το θέμα «Σπουδές και Επαγγελματική Κατάρτιση στη Γερμανία»