Υποτροφίες της DAAD

Η Γερμανική Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Ανταλλαγών προσφέρει σε Έλληνες μαθητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γερμανία, υποτροφίες από το 1ο εξάμηνο σπουδών.

Η Σχολή μπορεί να προτείνει τρεις υποψηφίους.

Αυτή η δυνατότητα, που αποτελεί μέρος του εκ νέου ενισχυμένου προγράμματος υποστήριξης της γερμανικής κυβέρνησης για τα γερμανικά σχολεία του εξωτερικού, μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Σχετικές πληροφορίες παρέχει ο Διευθυντής του Λυκείου της ΓΣΑ και υπεύθυνος για τη Συμπληρωματική Εξέταση (Ergänzungsprüfung), κύριος Τόλιας.