Απογευματινή μελέτη

Το πρόγραμμα απογευματινής μελέτης, το οποίο απευθύνεται και στα δύο τμήματα της ΓΣΑ, θα πραγματοποιηθεί και κατά τη φετινή χρονιά. Το πρόγραμμα επιβλέπουν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευμένοι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων. Τα παιδιά σας έχουν κατά την προετοιμασία των μαθημάτων τους τη δυνατότητα ατομικής βοήθειας από τους υπεύθυνους του προγράμματος καθώς και την ευκαιρία να μάθουν να εργάζονται αυτόνομα. Ελπίζουμε ότι η σιωπηρή εργασία στα πλαίσια της ομάδας των μαθητών θα αποτελέσει για πολλούς μαθητές σημαντικό κίνητρο για τη μελέτη των μαθημάτων τους. Εκτός από την προσεκτική προετοιμασία των μαθημάτων, στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να αισθάνονται ευχάριστα τόσο στο σχολείο και στο πρόγραμμα της μελέτης, να τηρούν τους συμφωνημένους κανόνες και να αναπτύξουν μια καλή στάση ως προς τη σχολική εργασία.

 

pdf Ενημερωτικό φυλλάδιο απογευματινής μελέτης

pdf Απογευματινή μελέτη 2017/18