Εβδομάδα Ενημέρωσης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εύρεσης Εργασίας

Πολλές μαθήτριες και πολλοί μαθητές προβληματίζονται κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής για την επαγγελματική κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν μετά το σχολείο. Αναζητώντας τις κατάλληλες σπουδές και το κατάλληλο επάγγελμα, έχουν ερωτήσεις για το περιεχόμενο των διαφόρων επαγγελμάτων και τα προγράμματα σπουδών και χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με πιθανές υποτροφίες ή με τις διαδικασίες αίτησης που πρέπει να ακολουθήσουν. Όλες αυτές οι ερωτήσεις και πολλές ακόμα πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με την επιλογή των σπουδών ή την επαγγελματική κατάρτιση, απαντώνται με ιδιαίτερο επαγγελματισμό στη Σχολή μας εδώ και χρόνια από την κ. Τορνικίδου, αρμόδια εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εύρεσης Εργασίας.

Μετά από μια γενική εισήγηση με θέμα τις διαφορετικές επιλογές επαγγελματικής κατάρτισης και σπουδών, οι μαθητές της ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τόσο τις προσωπικές τους επιθυμίες όσο και τους προβληματισμούς τους σχετικά με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων με την κ. Τορνικίδου. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η κ. Τορνικίδου, όντας δίγλωσση, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει και στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα με αποτέλεσμα ακόμη και τα πιο δύσκολα θέματα να γίνονται εύκολα κατανοητά σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα.

Τα θετικά σχόλια των μαθητών έχουν καταστήσει την Εβδομάδα Ενημέρωσης σημαντικό τμήμα του προγράμματος της DSA για τις σπουδές και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.