Συμβούλιο καθηγητών

Συμβούλιο καθηγητών:

Veronika Droste-Limprecht, Markus Gieske, Μιχάλης Καμπούρης, Corinna Karpf - Kanatakis, Κοιλής Ιωάννης, Eberhard Limprecht, Katja Mühl, Μιχάλης Πυθαρούλης.

 

Εκπρόσωποι:

Μιχάλης Καμπούρης, Μιχάλης Πυθαρούλης.

 

E-Mail:
lehrerrat@dsathen.gr