Πληροφορίες για την εγγραφή του παιδιού σας στο Προνηπιακό/Νηπιακό Τμήμα

Οι αιτήσεις εγγραφής για την εισαγωγή μαθητών στο Προνηπιακό/Νηπιακό Τμήμα τον Σεπτέμβριο του 2018 θα κατατίθενται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2018.

Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο παρακαλείστε να ορίσετε μία συνάντηση με τη Διεύθυνση του Προνηπιακού/Νηπιακού Τμήματος. Στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να παρευρίσκεται και το παιδί σας.

Μέρος της διαδικασίας εγγραφής είναι και η υποχρεωτική συμμετοχή των γονέων σε μια ενημερωτική εκδήλωση, η οποία αποτελείται από δύο μέρη:

  1. Ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική πορεία από το Νηπιακό Τμήμα έως και την αποφοίτηση.
  2. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στο Προνηπιακό Τμήμα.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στη Γερμανική Σχολή Αθηνών να παρακολουθήσουν στις 20 Ιανουαρίου 2018, στο πλαίσιο της Ημέρας Πληροφόρησης, τη συγκεκριμένη ενημερωτική εκδήλωση. 

Ήδη από τώρα θεωρούμε ότι και το ερχόμενο σχολικό έτος δεν αναμένεται να υπάρξει θέση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μεταξύ 01.10.2013 και 30.09.2014.