Χορήγηση έκπτωσης στα δίδακτρα

Η Σχολή προσφέρει τη δυνατότητα για έκπτωση των διδάκτρων. Με αυτό το πρόγραμμα η Σχολή επιθυμεί να συμπαραστέκεται στους μαθητές της και στις οικογένειές τους σε περίπτωση απρόβλεπτης οικονομικής δυσχέρειας. Εκπτώσεις στα δίδακτρα μπορούν να χορηγηθούν σύμφωνα με τα υπάρχοντα κονδύλια ανάλογα με τις ανάγκες του αιτούντα.

Οι αιτήσεις για έκπτωση διδάκτρων αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της DSA. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, αφού συνυπολογιστούν κυρίως η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η οικογενειακή κατάσταση, οι απρόβλεπτες εξελίξεις και άλλοι παράγοντες.

Η χορηγούμενη έκπτωση των διδάκτρων διαρκεί για μια σχολική χρονιά. Η αίτηση μπορεί να επαναληφθεί.

Η απόφαση για τη χορήγηση και για το ύψος της έκπτωσης των διδάκτρων λαμβάνεται ετησίως από την αντίστοιχη επιτροπή για την έκπτωση των διδάκτρων του Διοικητικού Συμβουλίου της DSA. Στην επιτροπή συμμετέχουν κατά κανόνα τέσσερα μέλη. Τα μέλη αυτά είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος και προηγούμενης συμφωνίας για ατομικές συζητήσεις και έχουν δεσμευτεί για απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Η σύνθεση της επιτροπής αλλάζει κάθε χρόνο. Πατώντας εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τους εκάστοτε αρμόδιους.

Μια σειρά με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στο θέμα «Έκπτωση διδάκτρων» θα βρείτε εδώ.

Όποιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορεί να καταθέσει γραπτή αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Κατά την πρώτη χρονιά φοίτησης στη Σχολή μας δεν μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση στα δίδακτρα. Στους μαθητές του προνηπιακού και νηπιακού τμήματος δεν μπορεί επίσης να χορηγηθεί έκπτωση στα δίδακτρα. Η φοίτηση στο προνηπιακό και νηπιακό τμήμα δεν προσμετράται στα έτη φοίτησης της Σχολής.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του εντύπου της αίτησης και των απαραίτητων οδηγιών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατώντας ( pdf Αίτηση έκπτωσης διδάκτρων ). Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όλα μέσα σε κλειστό φάκελο, μπορούν να κατατεθούν στο Ταμείο ή στο γραμματοκιβώτιο αλληλογραφίας με το Διοικητικό Συμβούλιο, που βρίσκεται δίπλα στο χώρο του Ταμείου.