Εγγραφή

Κατά τις νέες εγγραφές είναι απαραίτητη μια προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου, τη Διεύθυνση του Δημοτικού ή τη Διεύθυνση της Σχολής.

Η εγγραφή μαθητριών και μαθητών στη DSA γίνεται βάσει παιδαγωγικών, κοινωνικών και γνωστικών κριτηρίων. Κατά βάση αποφασίζει η Διευθύντρια ή ο Διευθυντής για την εγγραφή. Γερμανόφωνα παιδιά, η οικογένεια των οποίων βρίσκεται για  περιορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, γίνονται κατά κανόνα δεκτά.

pdf Γενικές πληροφορίες για νέες εγγραφές 2017-2018