Πρακτική άσκηση στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Potsdam συνεργάζονται στα πλαίσια των παιδαγωγικών σπουδών στον τομέα της σχολικής πρακτικής άσκησης.

Επομένως, διαθέτουμε πλέον τις θέσεις πρακτικής άσκησης μόνο σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Potsdam, οι οποίοι πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για τις αντίστοιχες προκηρύξεις απευθείας στην οικεία Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να προσφέρουμε επιπλέον θέσεις πρακτικής άσκησης. Δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη αιτήσεις που απευθύνονται απευθείας στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.

Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στη βιβλιοθήκη μας. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, απευθυνθείτε απευθείας στον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης, κύριο Müller (mueller.j@dsathen.gr).