Θέσεις εργασίας

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών αναζητά καινούριους συνεργάτες (αγγελία στη γερμανική και αγγλική γλώσσα):

pdf Καθηγήτρια/της Αγγλικής Γλώσσας (eng)

pdf Καθηγήτρια/της Αγγλικής Γλώσσας (de)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα απαραίτητα έγγραφα το αργότερο έως τις 20 Δεκεμβρίου 2017 στη γερμανική ή στην αγγλική γλώσσα (Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή, Επιστολή Κινήτρων, φωτογραφία προφίλ και αποδεικτικά έγγραφα) σε ηλεκτρονική μορφή (PDF, Word - εάν είναι απαραίτητο σε συμπιεσμένη μορφή), επισημαίνοντας στο θέμα τη θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sekretariat@dsathen.gr.

Ζητούμε την κατανόησή σας για τη μη επιστροφή των εγγράφων σας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.