Ρύθμιση σχετικά με την περίοδο των Χριστουγέννων

Την Παρασκευή, 22.12.2017, τα μαθήματα στο Δημοτικό, στην πρώτη και στην ανώτερη βαθμίδα σπουδών λήγουν μετά την 4η ώρα (11:25). Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας πριν από τις 13:15, μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο όπου θα υπάρχει φύλαξη.

Το μάθημα στο Προνηπιακό και Νηπιακό τμήμα τελειώνει στις 13:15.

Η απογευματινή μελέτη και οι όμιλοι εργασίας δε θα πραγματοποιηθούν.

Το καινούργιο έτος τα μαθήματα θα αρχίσουν πάλι τη Δευτέρα, 08.01.2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Στο ταμείο της Σχολής μπορείτε (κατά τις ώρες λειτουργίας ταμείου) να προμηθευτείτε χριστουγεννιάτικες κάρτες και ημερολόγια για το 2018 φτιαγμένα από τους μαθητές μας.